ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/06/2019 ortogonal [sv] การออกเสียง : ortogonal 0 โหวต
17/06/2019 reservsystem [sv] การออกเสียง : reservsystem 0 โหวต
17/06/2019 integrerat [sv] การออกเสียง : integrerat 0 โหวต
17/06/2019 primära [sv] การออกเสียง : primära 0 โหวต
17/06/2019 turkost [sv] การออกเสียง : turkost 0 โหวต
13/06/2019 vågbroarna [sv] การออกเสียง : vågbroarna 0 โหวต
13/06/2019 vågbro [sv] การออกเสียง : vågbro 0 โหวต
11/06/2019 återansluter [sv] การออกเสียง : återansluter 0 โหวต
11/06/2019 receptionisten [sv] การออกเสียง : receptionisten 0 โหวต
11/06/2019 bartendrar [sv] การออกเสียง : bartendrar 0 โหวต
11/06/2019 Deneb [sv] การออกเสียง : Deneb 0 โหวต
09/06/2019 Simone Giertz [sv] การออกเสียง : Simone Giertz 0 โหวต
09/06/2019 Andolf [sv] การออกเสียง : Andolf 0 โหวต
09/06/2019 humidor [sv] การออกเสียง : humidor 0 โหวต
09/06/2019 Azorubin [sv] การออกเสียง : Azorubin 0 โหวต
09/06/2019 Kahrle [sv] การออกเสียง : Kahrle 0 โหวต
09/06/2019 leucism [sv] การออกเสียง : leucism 0 โหวต
07/06/2019 cinnober [sv] การออกเสียง : cinnober 0 โหวต
07/06/2019 patinan [sv] การออกเสียง : patinan 0 โหวต
07/06/2019 Venny Soldan-Brofeldt [sv] การออกเสียง : Venny Soldan-Brofeldt 0 โหวต
05/06/2019 Diotima [sv] การออกเสียง : Diotima 0 โหวต
05/06/2019 rommen [sv] การออกเสียง : rommen 0 โหวต
05/06/2019 Niobe [sv] การออกเสียง : Niobe 0 โหวต
04/06/2019 Vinköl [sv] การออกเสียง : Vinköl 0 โหวต
01/06/2019 Thorin [sv] การออกเสียง : Thorin 0 โหวต
01/06/2019 skullbroarna [sv] การออกเสียง : skullbroarna 0 โหวต
01/06/2019 Veberöd [sv] การออกเสียง : Veberöd 0 โหวต
01/06/2019 sekretessbelagda [sv] การออกเสียง : sekretessbelagda 0 โหวต
01/06/2019 bulimisk [sv] การออกเสียง : bulimisk 0 โหวต
01/06/2019 indispositiv [sv] การออกเสียง : indispositiv 0 โหวต