สมาชิก:

pernys32

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ pernys32

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/06/2019 spishäll [sv] การออกเสียง : spishäll 0 โหวต
18/06/2019 Johan Unenge [sv] การออกเสียง : Johan Unenge 0 โหวต
17/06/2019 Bergsnäs [sv] การออกเสียง : Bergsnäs 0 โหวต
17/06/2019 scharlakan [sv] การออกเสียง : scharlakan 0 โหวต
17/06/2019 Suezkanalen [sv] การออกเสียง : Suezkanalen 0 โหวต
17/06/2019 fimpen [sv] การออกเสียง : fimpen 0 โหวต
17/06/2019 Stångby [sv] การออกเสียง : Stångby 0 โหวต
17/06/2019 Öjaby [sv] การออกเสียง : Öjaby 0 โหวต
17/06/2019 Sandsbro [sv] การออกเสียง : Sandsbro 0 โหวต
17/06/2019 Västmannagatan [sv] การออกเสียง : Västmannagatan 0 โหวต
17/06/2019 batiken [sv] การออกเสียง : batiken 0 โหวต
17/06/2019 dammtrasor [sv] การออกเสียง : dammtrasor 0 โหวต
17/06/2019 tjockpannkaka [sv] การออกเสียง : tjockpannkaka 0 โหวต
17/06/2019 utsuddad [sv] การออกเสียง : utsuddad 0 โหวต
17/06/2019 takutsprång [sv] การออกเสียง : takutsprång 0 โหวต
17/06/2019 panoramat [sv] การออกเสียง : panoramat 0 โหวต
17/06/2019 termik [sv] การออกเสียง : termik 0 โหวต
17/06/2019 kullvräkt [sv] การออกเสียง : kullvräkt 0 โหวต
17/06/2019 Amman [sv] การออกเสียง : Amman 0 โหวต
17/06/2019 turordning [sv] การออกเสียง : turordning 0 โหวต
17/06/2019 uttställningsammanhang [sv] การออกเสียง : uttställningsammanhang 0 โหวต
17/06/2019 FOREO [sv] การออกเสียง : FOREO 0 โหวต
17/06/2019 Sörbye [sv] การออกเสียง : Sörbye 0 โหวต
17/06/2019 Jennebo [sv] การออกเสียง : Jennebo 0 โหวต
17/06/2019 klosettskål [sv] การออกเสียง : klosettskål 0 โหวต
17/06/2019 avfallshink [sv] การออกเสียง : avfallshink 0 โหวต
17/06/2019 kringskära [sv] การออกเสียง : kringskära 0 โหวต
17/06/2019 ortogonal [sv] การออกเสียง : ortogonal 0 โหวต
17/06/2019 reservsystem [sv] การออกเสียง : reservsystem 0 โหวต
17/06/2019 integrerat [sv] การออกเสียง : integrerat 0 โหวต