สมาชิก:

pernys32

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ pernys32

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/04/2019 Erstagatan [sv] การออกเสียง : Erstagatan 0 โหวต
18/04/2019 Vattubrinken [sv] การออกเสียง : Vattubrinken 0 โหวต
18/04/2019 Sunnansjö [sv] การออกเสียง : Sunnansjö 0 โหวต
18/04/2019 franchisetagare [sv] การออกเสียง : franchisetagare 0 โหวต
18/04/2019 sätesrad [sv] การออกเสียง : sätesrad 0 โหวต
18/04/2019 domedagsprofetia [sv] การออกเสียง : domedagsprofetia 0 โหวต
18/04/2019 biogasbil [sv] การออกเสียง : biogasbil 0 โหวต
18/04/2019 mercerisera [sv] การออกเสียง : mercerisera 0 โหวต
11/04/2019 Bart [sv] การออกเสียง : Bart 0 โหวต
11/04/2019 hudflikar [sv] การออกเสียง : hudflikar 0 โหวต
11/04/2019 böjbar [sv] การออกเสียง : böjbar 0 โหวต
11/04/2019 glidslem [sv] การออกเสียง : glidslem 0 โหวต
11/04/2019 pajdegen [sv] การออกเสียง : pajdegen 0 โหวต
07/04/2019 förrätt [sv] การออกเสียง : förrätt 0 โหวต
07/04/2019 färsk [sv] การออกเสียง : färsk 0 โหวต
07/04/2019 tronar [sv] การออกเสียง : tronar 0 โหวต
07/04/2019 h & m [sv] การออกเสียง : h & m 0 โหวต
07/04/2019 ljuskronan [sv] การออกเสียง : ljuskronan 0 โหวต
07/04/2019 förrådet [sv] การออกเสียง : förrådet 0 โหวต
07/04/2019 förråden [sv] การออกเสียง : förråden 0 โหวต
07/04/2019 stolskjol [sv] การออกเสียง : stolskjol 0 โหวต
07/04/2019 gummiraka [sv] การออกเสียง : gummiraka 0 โหวต
07/04/2019 amplar [sv] การออกเสียง : amplar 0 โหวต
05/04/2019 Zion Nybeck [sv] การออกเสียง : Zion Nybeck 0 โหวต
05/04/2019 Kollin [sv] การออกเสียง : Kollin 0 โหวต
05/04/2019 Streber [sv] การออกเสียง : Streber 0 โหวต
05/04/2019 territorial [sv] การออกเสียง : territorial 0 โหวต
03/04/2019 Thorildsplans [sv] การออกเสียง : Thorildsplans 0 โหวต
03/04/2019 sporttidningar [sv] การออกเสียง : sporttidningar 0 โหวต
01/04/2019 misstankarna [sv] การออกเสียง : misstankarna 0 โหวต