สมาชิก:

pernys32

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ pernys32

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/11/2018 samlarmani [sv] การออกเสียง : samlarmani 0 โหวต
16/11/2018 förgat [sv] การออกเสียง : förgat 0 โหวต
16/11/2018 påbyggnadsutbildning [sv] การออกเสียง : påbyggnadsutbildning 0 โหวต
16/11/2018 hygrometer [sv] การออกเสียง : hygrometer 0 โหวต
16/11/2018 datakommunikation [sv] การออกเสียง : datakommunikation 0 โหวต
16/11/2018 jättegammal [sv] การออกเสียง : jättegammal 0 โหวต
15/11/2018 Tarkett [sv] การออกเสียง : Tarkett 0 โหวต
15/11/2018 oskördade [sv] การออกเสียง : oskördade 0 โหวต
15/11/2018 kromosomavvikelse [sv] การออกเสียง : kromosomavvikelse 0 โหวต
15/11/2018 ingenjörerna [sv] การออกเสียง : ingenjörerna 0 โหวต
15/11/2018 skypar [sv] การออกเสียง : skypar 0 โหวต
15/11/2018 aktivitetsflöden [sv] การออกเสียง : aktivitetsflöden 0 โหวต
15/11/2018 aktivitetsflöde [sv] การออกเสียง : aktivitetsflöde 0 โหวต
15/11/2018 kranier [sv] การออกเสียง : kranier 0 โหวต
15/11/2018 kutikula [sv] การออกเสียง : kutikula 0 โหวต
15/11/2018 profilinställningar [sv] การออกเสียง : profilinställningar 0 โหวต
15/11/2018 Nordiska Konservatorförbundet [sv] การออกเสียง : Nordiska Konservatorförbundet 0 โหวต
12/11/2018 nedhuggna [sv] การออกเสียง : nedhuggna 0 โหวต
12/11/2018 energiefterfrågan [sv] การออกเสียง : energiefterfrågan 0 โหวต
12/11/2018 Oscarson [sv] การออกเสียง : Oscarson 0 โหวต
12/11/2018 Tensiometer [sv] การออกเสียง : Tensiometer 0 โหวต
12/11/2018 växtolja [sv] การออกเสียง : växtolja 0 โหวต
12/11/2018 geotermisk [sv] การออกเสียง : geotermisk 0 โหวต
12/11/2018 tidvattenenergi [sv] การออกเสียง : tidvattenenergi 0 โหวต
12/11/2018 nybilda [sv] การออกเสียง : nybilda 0 โหวต
12/11/2018 gutamål [sv] การออกเสียง : gutamål 0 โหวต
12/11/2018 människobajs [sv] การออกเสียง : människobajs 0 โหวต
12/11/2018 elding [sv] การออกเสียง : elding 0 โหวต
12/11/2018 Neopren [sv] การออกเสียง : Neopren 0 โหวต
10/11/2018 upplevt [sv] การออกเสียง : upplevt 0 โหวต