สมาชิก:

pernys32

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ pernys32

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/06/2019 kastal [sv] การออกเสียง : kastal 0 โหวต
01/06/2019 sofflocket [sv] การออกเสียง : sofflocket 0 โหวต
01/06/2019 skottdag [sv] การออกเสียง : skottdag 0 โหวต
01/06/2019 affekter [sv] การออกเสียง : affekter 0 โหวต
01/06/2019 samfinansierad [sv] การออกเสียง : samfinansierad 0 โหวต
01/06/2019 avhakad [sv] การออกเสียง : avhakad 0 โหวต
01/06/2019 havsnejlika [sv] การออกเสียง : havsnejlika 0 โหวต
01/06/2019 tvinnar [sv] การออกเสียง : tvinnar 0 โหวต
01/06/2019 ingrodd [sv] การออกเสียง : ingrodd 0 โหวต
01/06/2019 isvulkan [sv] การออกเสียง : isvulkan 0 โหวต
01/06/2019 infarande [sv] การออกเสียง : infarande 0 โหวต
01/06/2019 nasalt [sv] การออกเสียง : nasalt 0 โหวต
01/06/2019 tuggummibubbla [sv] การออกเสียง : tuggummibubbla 0 โหวต
01/06/2019 Ojmjakon [sv] การออกเสียง : Ojmjakon 0 โหวต
01/06/2019 avklippning [sv] การออกเสียง : avklippning 0 โหวต
01/06/2019 rumsnyckel [sv] การออกเสียง : rumsnyckel 0 โหวต
01/06/2019 inopererad [sv] การออกเสียง : inopererad 0 โหวต
01/06/2019 arketypisk [sv] การออกเสียง : arketypisk 0 โหวต
01/06/2019 bandat [sv] การออกเสียง : bandat 0 โหวต
01/06/2019 Brandoné [sv] การออกเสียง : Brandoné 0 โหวต
01/06/2019 Lagomlandet [sv] การออกเสียง : Lagomlandet 0 โหวต
01/06/2019 morgonmöte [sv] การออกเสียง : morgonmöte 0 โหวต
01/06/2019 kvarka [sv] การออกเสียง : kvarka 0 โหวต
01/06/2019 kolsäcken [sv] การออกเสียง : kolsäcken 0 โหวต
01/06/2019 Taurusbergen [sv] การออกเสียง : Taurusbergen 0 โหวต
01/06/2019 Riksgatan [sv] การออกเสียง : Riksgatan 0 โหวต
01/06/2019 Filip Hjelmland [sv] การออกเสียง : Filip Hjelmland 0 โหวต
01/06/2019 Johan Schinkler [sv] การออกเสียง : Johan Schinkler 0 โหวต
01/06/2019 programvaruingenjör [sv] การออกเสียง : programvaruingenjör 0 โหวต
01/06/2019 Anders Bodegård [sv] การออกเสียง : Anders Bodegård 0 โหวต