สมาชิก:

pernys32

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ pernys32

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/06/2019 tuggummibubbla [sv] การออกเสียง : tuggummibubbla 0 โหวต
01/06/2019 Ojmjakon [sv] การออกเสียง : Ojmjakon 0 โหวต
01/06/2019 avklippning [sv] การออกเสียง : avklippning 0 โหวต
01/06/2019 rumsnyckel [sv] การออกเสียง : rumsnyckel 0 โหวต
01/06/2019 inopererad [sv] การออกเสียง : inopererad 0 โหวต
01/06/2019 arketypisk [sv] การออกเสียง : arketypisk 0 โหวต
01/06/2019 bandat [sv] การออกเสียง : bandat 0 โหวต
01/06/2019 Brandoné [sv] การออกเสียง : Brandoné 0 โหวต
01/06/2019 Lagomlandet [sv] การออกเสียง : Lagomlandet 0 โหวต
01/06/2019 morgonmöte [sv] การออกเสียง : morgonmöte 0 โหวต
01/06/2019 kvarka [sv] การออกเสียง : kvarka 0 โหวต
01/06/2019 kolsäcken [sv] การออกเสียง : kolsäcken 0 โหวต
01/06/2019 Taurusbergen [sv] การออกเสียง : Taurusbergen 0 โหวต
01/06/2019 Riksgatan [sv] การออกเสียง : Riksgatan 0 โหวต
01/06/2019 Filip Hjelmland [sv] การออกเสียง : Filip Hjelmland 0 โหวต
01/06/2019 Johan Schinkler [sv] การออกเสียง : Johan Schinkler 0 โหวต
01/06/2019 programvaruingenjör [sv] การออกเสียง : programvaruingenjör 0 โหวต
01/06/2019 Anders Bodegård [sv] การออกเสียง : Anders Bodegård 0 โหวต
01/06/2019 Lennert [sv] การออกเสียง : Lennert 0 โหวต
23/05/2019 griot [sv] การออกเสียง : griot 0 โหวต
23/05/2019 listeria [sv] การออกเสียง : listeria 0 โหวต
21/05/2019 ozonskikt [sv] การออกเสียง : ozonskikt 0 โหวต
21/05/2019 Fridleiv Ragnarsson [sv] การออกเสียง : Fridleiv Ragnarsson 0 โหวต
21/05/2019 sololjan [sv] การออกเสียง : sololjan 0 โหวต
21/05/2019 redskapsgymnastik [sv] การออกเสียง : redskapsgymnastik 0 โหวต
21/05/2019 guldmedaljörer [sv] การออกเสียง : guldmedaljörer 0 โหวต
21/05/2019 skullbroar [sv] การออกเสียง : skullbroar 0 โหวต
21/05/2019 vamptyp [sv] การออกเสียง : vamptyp 0 โหวต
21/05/2019 vamptyperna [sv] การออกเสียง : vamptyperna 0 โหวต
21/05/2019 vamptypen [sv] การออกเสียง : vamptypen 0 โหวต