สมาชิก:

pernys32

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ pernys32

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/11/2018 jordmusseron [sv] การออกเสียง : jordmusseron 0 โหวต
06/11/2018 Pålsjögatan [sv] การออกเสียง : Pålsjögatan 0 โหวต
06/11/2018 Dalhem [sv] การออกเสียง : Dalhem 0 โหวต
06/11/2018 utrymningsskäl [sv] การออกเสียง : utrymningsskäl 0 โหวต
06/11/2018 ljudupptagning [sv] การออกเสียง : ljudupptagning 0 โหวต
06/11/2018 ackrediterade [sv] การออกเสียง : ackrediterade 0 โหวต
06/11/2018 läsutmaning [sv] การออกเสียง : läsutmaning 0 โหวต
06/11/2018 Hannar [sv] การออกเสียง : Hannar 0 โหวต
06/11/2018 Birgerstam [sv] การออกเสียง : Birgerstam 0 โหวต
06/11/2018 Nyby [sv] การออกเสียง : Nyby 0 โหวต
06/11/2018 kloros [sv] การออกเสียง : kloros 0 โหวต
06/11/2018 råbarkat [sv] การออกเสียง : råbarkat 0 โหวต
06/11/2018 Ljungquist [sv] การออกเสียง : Ljungquist 0 โหวต
06/11/2018 reologi [sv] การออกเสียง : reologi 0 โหวต
06/11/2018 chilenska [sv] การออกเสียง : chilenska 0 โหวต
06/11/2018 bocken [sv] การออกเสียง : bocken 0 โหวต
06/11/2018 lufttorkning [sv] การออกเสียง : lufttorkning 0 โหวต
01/11/2018 omgjutit [sv] การออกเสียง : omgjutit 0 โหวต
01/11/2018 omgjutna [sv] การออกเสียง : omgjutna 0 โหวต
01/11/2018 begjuter [sv] การออกเสียง : begjuter 0 โหวต
01/11/2018 begjuta [sv] การออกเสียง : begjuta 0 โหวต
01/11/2018 gjutna [sv] การออกเสียง : gjutna 0 โหวต
01/11/2018 gjutet [sv] การออกเสียง : gjutet 0 โหวต
01/11/2018 gjuten [sv] การออกเสียง : gjuten 0 โหวต
01/11/2018 omgjuta [sv] การออกเสียง : omgjuta 0 โหวต
01/11/2018 begjutna [sv] การออกเสียง : begjutna 0 โหวต
01/11/2018 begjutet [sv] การออกเสียง : begjutet 0 โหวต
01/11/2018 begjuten [sv] การออกเสียง : begjuten 0 โหวต
01/11/2018 begjutit [sv] การออกเสียง : begjutit 0 โหวต
01/11/2018 begöt [sv] การออกเสียง : begöt 0 โหวต