สมาชิก:

pernys32

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ pernys32

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/09/2018 bläckfiskarna [sv] การออกเสียง : bläckfiskarna 0 โหวต
19/09/2018 stockfiskar [sv] การออกเสียง : stockfiskar 0 โหวต
19/09/2018 stockfisken [sv] การออกเสียง : stockfisken 0 โหวต
19/09/2018 bläckfiskar [sv] การออกเสียง : bläckfiskar 0 โหวต
19/09/2018 relä [sv] การออกเสียง : relä 0 โหวต
19/09/2018 Heliopolis [sv] การออกเสียง : Heliopolis 0 โหวต
19/09/2018 gåstol [sv] การออกเสียง : gåstol 0 โหวต
19/09/2018 portik [sv] การออกเสียง : portik 0 โหวต
19/09/2018 prefektur [sv] การออกเสียง : prefektur 0 โหวต
19/09/2018 gifthätting [sv] การออกเสียง : gifthätting 0 โหวต
19/09/2018 apokryfisk [sv] การออกเสียง : apokryfisk 0 โหวต
19/09/2018 areor [sv] การออกเสียง : areor 0 โหวต
19/09/2018 skivade [sv] การออกเสียง : skivade 0 โหวต
19/09/2018 expeditionsregeringen [sv] การออกเสียง : expeditionsregeringen 0 โหวต
19/09/2018 smsade [sv] การออกเสียง : smsade 0 โหวต
19/09/2018 idiofon [sv] การออกเสียง : idiofon 0 โหวต
18/09/2018 rälsspikarna [sv] การออกเสียง : rälsspikarna 0 โหวต
18/09/2018 trådspikar [sv] การออกเสียง : trådspikar 0 โหวต
18/09/2018 trådspiken [sv] การออกเสียง : trådspiken 0 โหวต
18/09/2018 trådspik [sv] การออกเสียง : trådspik 0 โหวต
18/09/2018 ispikarna [sv] การออกเสียง : ispikarna 0 โหวต
18/09/2018 ispikar [sv] การออกเสียง : ispikar 0 โหวต
18/09/2018 ispiken [sv] การออกเสียง : ispiken 0 โหวต
18/09/2018 trådspikarna [sv] การออกเสียง : trådspikarna 0 โหวต
18/09/2018 rälsspik [sv] การออกเสียง : rälsspik 0 โหวต
18/09/2018 pappspikarna [sv] การออกเสียง : pappspikarna 0 โหวต
18/09/2018 pappspikar [sv] การออกเสียง : pappspikar 0 โหวต
18/09/2018 pappspiken [sv] การออกเสียง : pappspiken 0 โหวต
18/09/2018 pappspik [sv] การออกเสียง : pappspik 0 โหวต
18/09/2018 mattspiken [sv] การออกเสียง : mattspiken 0 โหวต