สมาชิก:

pernys32

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ pernys32

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/04/2019 bannstråle [sv] การออกเสียง : bannstråle 0 โหวต
18/04/2019 cornichons [sv] การออกเสียง : cornichons 0 โหวต
18/04/2019 lövräfsa [sv] การออกเสียง : lövräfsa 0 โหวต
18/04/2019 Viskastigen [sv] การออกเสียง : Viskastigen 0 โหวต
18/04/2019 sektioner [sv] การออกเสียง : sektioner 0 โหวต
18/04/2019 bygglovsfri [sv] การออกเสียง : bygglovsfri 0 โหวต
18/04/2019 grensax [sv] การออกเสียง : grensax 0 โหวต
18/04/2019 roskratta [sv] การออกเสียง : roskratta 0 โหวต
18/04/2019 skänkel [sv] การออกเสียง : skänkel 0 โหวต
18/04/2019 Sottern [sv] การออกเสียง : Sottern 0 โหวต
18/04/2019 öluffa [sv] การออกเสียง : öluffa 0 โหวต
18/04/2019 inropade [sv] การออกเสียง : inropade 0 โหวต
18/04/2019 Bosarp [sv] การออกเสียง : Bosarp 0 โหวต
18/04/2019 Åraslöv [sv] การออกเสียง : Åraslöv 0 โหวต
18/04/2019 softade [sv] การออกเสียง : softade 0 โหวต
18/04/2019 skö [sv] การออกเสียง : skö 0 โหวต
18/04/2019 vinterbona [sv] การออกเสียง : vinterbona 0 โหวต
18/04/2019 glesripsmatta [sv] การออกเสียง : glesripsmatta 0 โหวต
18/04/2019 revar [sv] การออกเสียง : revar 0 โหวต
18/04/2019 skrevet [sv] การออกเสียง : skrevet 0 โหวต
18/04/2019 flintgods [sv] การออกเสียง : flintgods 0 โหวต
18/04/2019 pompejansk [sv] การออกเสียง : pompejansk 0 โหวต
18/04/2019 förstling [sv] การออกเสียง : förstling 0 โหวต
18/04/2019 nattygsbord [sv] การออกเสียง : nattygsbord 0 โหวต
18/04/2019 färing [sv] การออกเสียง : färing 0 โหวต
18/04/2019 filosofen [sv] การออกเสียง : filosofen 0 โหวต
18/04/2019 yppersta [sv] การออกเสียง : yppersta 0 โหวต
18/04/2019 omedelbums [sv] การออกเสียง : omedelbums 0 โหวต
18/04/2019 Sissela Kyle [sv] การออกเสียง : Sissela Kyle 0 โหวต
18/04/2019 Sebastian Walldén [sv] การออกเสียง : Sebastian Walldén 0 โหวต