สมาชิก:

pernys32

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ pernys32

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/08/2019 marbusken [sv] การออกเสียง : marbusken 0 โหวต
19/08/2019 bärbuskarna [sv] การออกเสียง : bärbuskarna 0 โหวต
19/08/2019 bärbuskar [sv] การออกเสียง : bärbuskar 0 โหวต
19/08/2019 bärbusken [sv] การออกเสียง : bärbusken 0 โหวต
19/08/2019 porsbuskar [sv] การออกเสียง : porsbuskar 0 โหวต
19/08/2019 porsbusken [sv] การออกเสียง : porsbusken 0 โหวต
19/08/2019 porsbuske [sv] การออกเสียง : porsbuske 0 โหวต
19/08/2019 nötbuskar [sv] การออกเสียง : nötbuskar 0 โหวต
19/08/2019 nötbusken [sv] การออกเสียง : nötbusken 0 โหวต
19/08/2019 porsbuskarna [sv] การออกเสียง : porsbuskarna 0 โหวต
19/08/2019 halvbusken [sv] การออกเสียง : halvbusken 0 โหวต
19/08/2019 halvbuske [sv] การออกเสียง : halvbuske 0 โหวต
19/08/2019 nötbuskarna [sv] การออกเสียง : nötbuskarna 0 โหวต
19/08/2019 trybusken [sv] การออกเสียง : trybusken 0 โหวต
19/08/2019 trybuske [sv] การออกเสียง : trybuske 0 โหวต
19/08/2019 halvbuskarna [sv] การออกเสียง : halvbuskarna 0 โหวต
19/08/2019 halvbuskar [sv] การออกเสียง : halvbuskar 0 โหวต
19/08/2019 småbuske [sv] การออกเสียง : småbuske 0 โหวต
19/08/2019 trybuskarna [sv] การออกเสียง : trybuskarna 0 โหวต
19/08/2019 småbusken [sv] การออกเสียง : småbusken 0 โหวต
19/08/2019 småbuskarna [sv] การออกเสียง : småbuskarna 0 โหวต
19/08/2019 småbuskar [sv] การออกเสียง : småbuskar 0 โหวต
19/08/2019 åmgstrålen [sv] การออกเสียง : åmgstrålen 0 โหวต
19/08/2019 uranstråle [sv] การออกเสียง : uranstråle 0 โหวต
19/08/2019 flygtimmarna [sv] การออกเสียง : flygtimmarna 0 โหวต
19/08/2019 uranstrålarna [sv] การออกเสียง : uranstrålarna 0 โหวต
19/08/2019 uranstrålar [sv] การออกเสียง : uranstrålar 0 โหวต
19/08/2019 uranstrålen [sv] การออกเสียง : uranstrålen 0 โหวต
19/08/2019 bönetimmen [sv] การออกเสียง : bönetimmen 0 โหวต
19/08/2019 sångtimmen [sv] การออกเสียง : sångtimmen 0 โหวต