สมาชิก:

pernys32

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ pernys32

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/06/2019 trävirke [sv] การออกเสียง : trävirke 0 โหวต
25/06/2019 medsignatör [sv] การออกเสียง : medsignatör 0 โหวต
25/06/2019 sladdrade [sv] การออกเสียง : sladdrade 0 โหวต
25/06/2019 skalpera [sv] การออกเสียง : skalpera 0 โหวต
25/06/2019 explosioner [sv] การออกเสียง : explosioner 0 โหวต
25/06/2019 termosarna [sv] การออกเสียง : termosarna 0 โหวต
25/06/2019 paltor [sv] การออกเสียง : paltor 0 โหวต
25/06/2019 upptåg [sv] การออกเสียง : upptåg 0 โหวต
25/06/2019 gering [sv] การออกเสียง : gering 0 โหวต
25/06/2019 Sollerön [sv] การออกเสียง : Sollerön 0 โหวต
25/06/2019 ratas [sv] การออกเสียง : ratas 0 โหวต
25/06/2019 Anna König Jerlmyr [sv] การออกเสียง : Anna König Jerlmyr 0 โหวต
19/06/2019 vågbron [sv] การออกเสียง : vågbron 0 โหวต
19/06/2019 bockbron [sv] การออกเสียง : bockbron 0 โหวต
18/06/2019 avgörelsen [sv] การออกเสียง : avgörelsen 0 โหวต
18/06/2019 uppmanar [sv] การออกเสียง : uppmanar 0 โหวต
18/06/2019 köldbrygga [sv] การออกเสียง : köldbrygga 0 โหวต
18/06/2019 spishäll [sv] การออกเสียง : spishäll 0 โหวต
18/06/2019 Johan Unenge [sv] การออกเสียง : Johan Unenge 0 โหวต
17/06/2019 Bergsnäs [sv] การออกเสียง : Bergsnäs 0 โหวต
17/06/2019 scharlakan [sv] การออกเสียง : scharlakan 0 โหวต
17/06/2019 Suezkanalen [sv] การออกเสียง : Suezkanalen 0 โหวต
17/06/2019 fimpen [sv] การออกเสียง : fimpen 0 โหวต
17/06/2019 Stångby [sv] การออกเสียง : Stångby 0 โหวต
17/06/2019 Öjaby [sv] การออกเสียง : Öjaby 0 โหวต
17/06/2019 Sandsbro [sv] การออกเสียง : Sandsbro 0 โหวต
17/06/2019 Västmannagatan [sv] การออกเสียง : Västmannagatan 0 โหวต
17/06/2019 batiken [sv] การออกเสียง : batiken 0 โหวต
17/06/2019 dammtrasor [sv] การออกเสียง : dammtrasor 0 โหวต
17/06/2019 tjockpannkaka [sv] การออกเสียง : tjockpannkaka 0 โหวต