สมาชิก:

pernys32

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ pernys32

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/01/2019 grimman [sv] การออกเสียง : grimman 0 โหวต
06/01/2019 trumpeter [sv] การออกเสียง : trumpeter 0 โหวต
06/01/2019 aviga [sv] การออกเสียง : aviga 0 โหวต
06/01/2019 Reutersvärd [sv] การออกเสียง : Reutersvärd 0 โหวต
06/01/2019 Gebers [sv] การออกเสียง : Gebers 0 โหวต
03/01/2019 Monologer [sv] การออกเสียง : Monologer 0 โหวต
03/01/2019 Bertil Rönnmark [sv] การออกเสียง : Bertil Rönnmark 0 โหวต
03/01/2019 Thunberg [sv] การออกเสียง : Thunberg 0 โหวต
03/01/2019 Reseda [sv] การออกเสียง : Reseda 0 โหวต
03/01/2019 Toblach [sv] การออกเสียง : Toblach 0 โหวต
03/01/2019 Helvetia [sv] การออกเสียง : Helvetia 0 โหวต
03/01/2019 parallax [sv] การออกเสียง : parallax 0 โหวต
03/01/2019 maskhål [sv] การออกเสียง : maskhål 0 โหวต
03/01/2019 gravitationell [sv] การออกเสียง : gravitationell 0 โหวต
03/01/2019 intergalaktisk [sv] การออกเสียง : intergalaktisk 0 โหวต
03/01/2019 mixen [sv] การออกเสียง : mixen 0 โหวต
03/01/2019 granen [sv] การออกเสียง : granen 0 โหวต
03/01/2019 väljaropinionen [sv] การออกเสียง : väljaropinionen 0 โหวต
03/01/2019 aviserat [sv] การออกเสียง : aviserat 0 โหวต
03/01/2019 supination [sv] การออกเสียง : supination 0 โหวต
03/01/2019 Ludwig Göransson [sv] การออกเสียง : Ludwig Göransson 0 โหวต
03/01/2019 monstrans [sv] การออกเสียง : monstrans 0 โหวต
03/01/2019 militanta [sv] การออกเสียง : militanta 0 โหวต
03/01/2019 vibbar [sv] การออกเสียง : vibbar 0 โหวต
03/01/2019 vibb [sv] การออกเสียง : vibb 0 โหวต
03/01/2019 Balsfjord [sv] การออกเสียง : Balsfjord 0 โหวต
03/01/2019 Kaunas [sv] การออกเสียง : Kaunas 0 โหวต
03/01/2019 Lolland [sv] การออกเสียง : Lolland 0 โหวต
03/01/2019 hamrar [sv] การออกเสียง : hamrar 0 โหวต
03/01/2019 Oman [sv] การออกเสียง : Oman 0 โหวต