ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/05/2019 hämsko [sv] การออกเสียง : hämsko 0 โหวต
21/05/2019 Kristoffer Axén [sv] การออกเสียง : Kristoffer Axén 0 โหวต
21/05/2019 Nygårds Karin Bengtsson [sv] การออกเสียง : Nygårds Karin Bengtsson 0 โหวต
21/05/2019 Pelle Perlefelt [sv] การออกเสียง : Pelle Perlefelt 0 โหวต
21/05/2019 Ulrika Wärmling [sv] การออกเสียง : Ulrika Wärmling 0 โหวต
21/05/2019 glosorna [sv] การออกเสียง : glosorna 0 โหวต
21/05/2019 glosor [sv] การออกเสียง : glosor 0 โหวต
21/05/2019 spökröst [sv] การออกเสียง : spökröst 0 โหวต
21/05/2019 rhotacism [sv] การออกเสียง : rhotacism 0 โหวต
21/05/2019 Karl-Mikael Syding [sv] การออกเสียง : Karl-Mikael Syding 0 โหวต
21/05/2019 Folke Tersman [sv] การออกเสียง : Folke Tersman 0 โหวต
21/05/2019 Ubuntu [sv] การออกเสียง : Ubuntu 0 โหวต
21/05/2019 feldiagnostiserad [sv] การออกเสียง : feldiagnostiserad 0 โหวต
21/05/2019 lanugo [sv] การออกเสียง : lanugo 0 โหวต
21/05/2019 kakelfog [sv] การออกเสียง : kakelfog 0 โหวต
14/05/2019 gelatinisering [sv] การออกเสียง : gelatinisering 0 โหวต
05/05/2019 Skogbacka [sv] การออกเสียง : Skogbacka 0 โหวต
05/05/2019 delskåra [sv] การออกเสียง : delskåra 0 โหวต
05/05/2019 brytskåra [sv] การออกเสียง : brytskåra 0 โหวต
05/05/2019 konfusorisk [sv] การออกเสียง : konfusorisk 0 โหวต
05/05/2019 näspetning [sv] การออกเสียง : näspetning 0 โหวต
05/05/2019 behövlig [sv] การออกเสียง : behövlig 0 โหวต
03/05/2019 Herodotos [sv] การออกเสียง : Herodotos 0 โหวต
03/05/2019 guaifenesin [sv] การออกเสียง : guaifenesin 0 โหวต
03/05/2019 rollkonflikt [sv] การออกเสียง : rollkonflikt 0 โหวต
01/05/2019 utjämning [sv] การออกเสียง : utjämning 0 โหวต
01/05/2019 Moshultamåla [sv] การออกเสียง : Moshultamåla 0 โหวต
01/05/2019 David Dencik [sv] การออกเสียง : David Dencik 0 โหวต
01/05/2019 hybridisering [sv] การออกเสียง : hybridisering 0 โหวต
01/05/2019 Godby [sv] การออกเสียง : Godby 0 โหวต