สมาชิก:

pernys32

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ pernys32

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/04/2019 Palatino [sv] การออกเสียง : Palatino 0 โหวต
24/04/2019 snickarbin [sv] การออกเสียง : snickarbin 0 โหวต
22/04/2019 lipas [sv] การออกเสียง : lipas 0 โหวต
22/04/2019 videkorg [sv] การออกเสียง : videkorg 0 โหวต
22/04/2019 videkorgarna [sv] การออกเสียง : videkorgarna 0 โหวต
22/04/2019 videkorgar [sv] การออกเสียง : videkorgar 0 โหวต
22/04/2019 videkorgen [sv] การออกเสียง : videkorgen 0 โหวต
22/04/2019 Aifur [sv] การออกเสียง : Aifur 0 โหวต
22/04/2019 Erhu [sv] การออกเสียง : Erhu 0 โหวต
22/04/2019 svorska [sv] การออกเสียง : svorska 0 โหวต
22/04/2019 Marie Bexell [sv] การออกเสียง : Marie Bexell 0 โหวต
22/04/2019 Amandine [sv] การออกเสียง : Amandine 0 โหวต
22/04/2019 Palau [sv] การออกเสียง : Palau 0 โหวต
22/04/2019 seponera [sv] การออกเสียง : seponera 0 โหวต
22/04/2019 tandköttet [sv] การออกเสียง : tandköttet 0 โหวต
22/04/2019 demodex [sv] การออกเสียง : demodex 0 โหวต
22/04/2019 klarläggande [sv] การออกเสียง : klarläggande 0 โหวต
18/04/2019 vojvod [sv] การออกเสียง : vojvod 0 โหวต
18/04/2019 storbildsskärm [sv] การออกเสียง : storbildsskärm 0 โหวต
18/04/2019 taggstråle [sv] การออกเสียง : taggstråle 0 โหวต
18/04/2019 taggstrålarna [sv] การออกเสียง : taggstrålarna 0 โหวต
18/04/2019 taggstrålar [sv] การออกเสียง : taggstrålar 0 โหวต
18/04/2019 taggstrålen [sv] การออกเสียง : taggstrålen 0 โหวต
18/04/2019 fanstrålen [sv] การออกเสียง : fanstrålen 0 โหวต
18/04/2019 fanstrålarna [sv] การออกเสียง : fanstrålarna 0 โหวต
18/04/2019 fanstrålar [sv] การออกเสียง : fanstrålar 0 โหวต
18/04/2019 bannstrålarna [sv] การออกเสียง : bannstrålarna 0 โหวต
18/04/2019 bannstrålar [sv] การออกเสียง : bannstrålar 0 โหวต
18/04/2019 bannstrålen [sv] การออกเสียง : bannstrålen 0 โหวต
18/04/2019 bannstråle [sv] การออกเสียง : bannstråle 0 โหวต