สมาชิก:

pernys32

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ pernys32

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/06/2019 skullbroarna [sv] การออกเสียง : skullbroarna 0 โหวต
01/06/2019 Veberöd [sv] การออกเสียง : Veberöd 0 โหวต
01/06/2019 sekretessbelagda [sv] การออกเสียง : sekretessbelagda 0 โหวต
01/06/2019 bulimisk [sv] การออกเสียง : bulimisk 0 โหวต
01/06/2019 indispositiv [sv] การออกเสียง : indispositiv 0 โหวต
01/06/2019 efterundersökning [sv] การออกเสียง : efterundersökning 0 โหวต
01/06/2019 sänggavel [sv] การออกเสียง : sänggavel 0 โหวต
01/06/2019 huvudgavel [sv] การออกเสียง : huvudgavel 0 โหวต
01/06/2019 befrielsearmé [sv] การออกเสียง : befrielsearmé 0 โหวต
01/06/2019 Christer Domeij [sv] การออกเสียง : Christer Domeij 0 โหวต
01/06/2019 Galleri Magnus Karlsson [sv] การออกเสียง : Galleri Magnus Karlsson 0 โหวต
01/06/2019 karnatisk [sv] การออกเสียง : karnatisk 0 โหวต
01/06/2019 krympfilm [sv] การออกเสียง : krympfilm 0 โหวต
01/06/2019 dörrspärr [sv] การออกเสียง : dörrspärr 0 โหวต
01/06/2019 säkerhetsbricka [sv] การออกเสียง : säkerhetsbricka 0 โหวต
01/06/2019 Skallsjö [sv] การออกเสียง : Skallsjö 0 โหวต
01/06/2019 solskyddande [sv] การออกเสียง : solskyddande 0 โหวต
01/06/2019 Källenius [sv] การออกเสียง : Källenius 0 โหวต
01/06/2019 illamåendet [sv] การออกเสียง : illamåendet 0 โหวต
01/06/2019 ärtvecklare [sv] การออกเสียง : ärtvecklare 0 โหวต
01/06/2019 damaskering [sv] การออกเสียง : damaskering 0 โหวต
01/06/2019 kastal [sv] การออกเสียง : kastal 0 โหวต
01/06/2019 sofflocket [sv] การออกเสียง : sofflocket 0 โหวต
01/06/2019 skottdag [sv] การออกเสียง : skottdag 0 โหวต
01/06/2019 affekter [sv] การออกเสียง : affekter 0 โหวต
01/06/2019 samfinansierad [sv] การออกเสียง : samfinansierad 0 โหวต
01/06/2019 avhakad [sv] การออกเสียง : avhakad 0 โหวต
01/06/2019 havsnejlika [sv] การออกเสียง : havsnejlika 0 โหวต
01/06/2019 tvinnar [sv] การออกเสียง : tvinnar 0 โหวต
01/06/2019 ingrodd [sv] การออกเสียง : ingrodd 0 โหวต