ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/08/2019 flygtimmarna [sv] การออกเสียง : flygtimmarna 0 โหวต
19/08/2019 uranstrålarna [sv] การออกเสียง : uranstrålarna 0 โหวต
19/08/2019 uranstrålar [sv] การออกเสียง : uranstrålar 0 โหวต
19/08/2019 uranstrålen [sv] การออกเสียง : uranstrålen 0 โหวต
19/08/2019 bönetimmen [sv] การออกเสียง : bönetimmen 0 โหวต
19/08/2019 sångtimmen [sv] การออกเสียง : sångtimmen 0 โหวต
19/08/2019 sångtimme [sv] การออกเสียง : sångtimme 0 โหวต
19/08/2019 bönetimmarna [sv] การออกเสียง : bönetimmarna 0 โหวต
19/08/2019 bönetimmar [sv] การออกเสียง : bönetimmar 0 โหวต
19/08/2019 flygtimmen [sv] การออกเสียง : flygtimmen 0 โหวต
19/08/2019 sångtimmarna [sv] การออกเสียง : sångtimmarna 0 โหวต
19/08/2019 sångtimmar [sv] การออกเสียง : sångtimmar 0 โหวต
19/08/2019 lektimme [sv] การออกเสียง : lektimme 0 โหวต
19/08/2019 geltimmar [sv] การออกเสียง : geltimmar 0 โหวต
19/08/2019 lånerörelserna [sv] การออกเสียง : lånerörelserna -1 โหวต
19/08/2019 lånerörelser [sv] การออกเสียง : lånerörelser -1 โหวต
19/08/2019 klånerörelsen [sv] การออกเสียง : klånerörelsen 0 โหวต
19/08/2019 albedo [sv] การออกเสียง : albedo 0 โหวต
19/08/2019 Bhojpuri [sv] การออกเสียง : Bhojpuri 0 โหวต
19/08/2019 Waldemar Bergendahl [sv] การออกเสียง : Waldemar Bergendahl 0 โหวต
19/08/2019 Marathi [sv] การออกเสียง : Marathi 0 โหวต
19/08/2019 Hörnefors [sv] การออกเสียง : Hörnefors 0 โหวต
19/08/2019 Olle Snismarck [sv] การออกเสียง : Olle Snismarck 0 โหวต
19/08/2019 Venusberg [sv] การออกเสียง : Venusberg 0 โหวต
19/08/2019 Kåle [sv] การออกเสียง : Kåle 0 โหวต
19/08/2019 Rudolf Kjellén [sv] การออกเสียง : Rudolf Kjellén 0 โหวต
19/08/2019 Flyman [sv] การออกเสียง : Flyman 0 โหวต
19/08/2019 Sahlander [sv] การออกเสียง : Sahlander 0 โหวต
19/08/2019 Burstedt [sv] การออกเสียง : Burstedt 0 โหวต
19/08/2019 Ballofix [sv] การออกเสียง : Ballofix 0 โหวต