ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/10/2012 amfiteatr [pl] การออกเสียงคำว่า amfiteatr คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 nakarmić [pl] การออกเสียงคำว่า nakarmić คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 dowiadywać się [pl] การออกเสียงคำว่า dowiadywać się คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 obrady [pl] การออกเสียงคำว่า obrady คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 rufa [pl] การออกเสียงคำว่า rufa คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 wydrukować [pl] การออกเสียงคำว่า wydrukować คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 obłąkany [pl] การออกเสียงคำว่า obłąkany คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 wylądować [pl] การออกเสียงคำว่า wylądować คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 zniechęcać [pl] การออกเสียงคำว่า zniechęcać คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 profesja [pl] การออกเสียงคำว่า profesja คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 dreszcz [pl] การออกเสียงคำว่า dreszcz คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 twór [pl] การออกเสียงคำว่า twór คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 analfabeta [pl] การออกเสียงคำว่า analfabeta คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 Daleki Wschód [pl] การออกเสียงคำว่า Daleki Wschód คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 za pośrednictwem [pl] การออกเสียงคำว่า za pośrednictwem คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 wymówka [pl] การออกเสียงคำว่า wymówka คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 rubel [pl] การออกเสียงคำว่า rubel คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 spinka [pl] การออกเสียงคำว่า spinka คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 arytmetyczny [pl] การออกเสียงคำว่า arytmetyczny คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 dogodny [pl] การออกเสียงคำว่า dogodny คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 przeszukiwać [pl] การออกเสียงคำว่า przeszukiwać คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 olimpiada [pl] การออกเสียงคำว่า olimpiada คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 respekt [pl] การออกเสียงคำว่า respekt คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 Misa [pl] การออกเสียงคำว่า Misa คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 ogier [pl] การออกเสียงคำว่า ogier คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 organizator [pl] การออกเสียงคำว่า organizator คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 kaktus [pl] การออกเสียงคำว่า kaktus คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 bujać [pl] การออกเสียงคำว่า bujać คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 wpłynąć [pl] การออกเสียงคำว่า wpłynąć คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 dal [pl] การออกเสียงคำว่า dal คะแนนโหวต 0 คะแนน