ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
03/10/2012 amfiteatr [pl] amfiteatr การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 nakarmić [pl] nakarmić การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 dowiadywać się [pl] dowiadywać się การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 obrady [pl] obrady การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 rufa [pl] rufa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 wydrukować [pl] wydrukować การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 obłąkany [pl] obłąkany การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 wylądować [pl] wylądować การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 zniechęcać [pl] zniechęcać การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 profesja [pl] profesja การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 dreszcz [pl] dreszcz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 twór [pl] twór การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 analfabeta [pl] analfabeta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 Daleki Wschód [pl] Daleki Wschód การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 za pośrednictwem [pl] za pośrednictwem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 wymówka [pl] wymówka การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 rubel [pl] rubel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 spinka [pl] spinka การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 arytmetyczny [pl] arytmetyczny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 dogodny [pl] dogodny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 przeszukiwać [pl] przeszukiwać การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 olimpiada [pl] olimpiada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 respekt [pl] respekt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 Misa [pl] Misa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 ogier [pl] ogier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 organizator [pl] organizator การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 kaktus [pl] kaktus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 bujać [pl] bujać การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 wpłynąć [pl] wpłynąć การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 dal [pl] dal การออกเสียง 0คะแนนโหวต