ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/04/2011 Napperby [en] การออกเสียงคำว่า Napperby คะแนนโหวต -1 คะแนน
23/04/2011 Seese [en] การออกเสียงคำว่า Seese คะแนนโหวต -1 คะแนน
23/04/2011 vivacom [en] การออกเสียงคำว่า vivacom คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/04/2011 William Saletan [en] การออกเสียงคำว่า William Saletan คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/04/2011 Sweyn Forkbeard [en] การออกเสียงคำว่า Sweyn Forkbeard คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/04/2011 Daintree [en] การออกเสียงคำว่า Daintree คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/04/2011 quadrat [en] การออกเสียงคำว่า quadrat คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/04/2011 Chalcot [en] การออกเสียงคำว่า Chalcot คะแนนโหวต -1 คะแนน
23/04/2011 Straubing [en] การออกเสียงคำว่า Straubing คะแนนโหวต -1 คะแนน
23/04/2011 yilgarn [en] การออกเสียงคำว่า yilgarn คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/04/2011 Idony [en] การออกเสียงคำว่า Idony คะแนนโหวต -1 คะแนน
23/04/2011 Margery Corbett Ashby [en] การออกเสียงคำว่า Margery Corbett Ashby คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/04/2011 Dimbulah [en] การออกเสียงคำว่า Dimbulah คะแนนโหวต -1 คะแนน
23/04/2011 ceramifiable [en] การออกเสียงคำว่า ceramifiable คะแนนโหวต -1 คะแนน
23/04/2011 Wickepin [en] การออกเสียงคำว่า Wickepin คะแนนโหวต -1 คะแนน
23/04/2011 Waindell [en] การออกเสียงคำว่า Waindell คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/04/2011 Cystisis [en] การออกเสียงคำว่า Cystisis คะแนนโหวต -1 คะแนน
23/04/2011 gal [en] การออกเสียงคำว่า gal คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/04/2011 solyss [en] การออกเสียงคำว่า solyss คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/04/2011 Stubbo [en] การออกเสียงคำว่า Stubbo คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/04/2011 Tonderburine [en] การออกเสียงคำว่า Tonderburine คะแนนโหวต -1 คะแนน
14/04/2011 Tooraweenah [en] การออกเสียงคำว่า Tooraweenah คะแนนโหวต -1 คะแนน
14/04/2011 Wallerawang [en] การออกเสียงคำว่า Wallerawang คะแนนโหวต -1 คะแนน
14/04/2011 Toogoolawah [en] การออกเสียงคำว่า Toogoolawah คะแนนโหวต -1 คะแนน
14/04/2011 hawt [en] การออกเสียงคำว่า hawt คะแนนโหวต -1 คะแนน
10/04/2011 Zienia Merton [en] การออกเสียงคำว่า Zienia Merton คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/04/2011 squeamishly [en] การออกเสียงคำว่า squeamishly คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/04/2011 Terry Byrne [en] การออกเสียงคำว่า Terry Byrne คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/04/2011 CIS [en] การออกเสียงคำว่า CIS คะแนนโหวต -1 คะแนน
06/04/2011 Daniel Breazale [en] การออกเสียงคำว่า Daniel Breazale คะแนนโหวต 0 คะแนน