ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/04/2012 borreliosis [es] การออกเสียง : borreliosis 0 โหวต
13/04/2012 sábana santa [es] การออกเสียง : sábana santa 0 โหวต
12/04/2012 ralentí [es] การออกเสียง : ralentí 0 โหวต
12/04/2012 chapero [es] การออกเสียง : chapero 0 โหวต
12/04/2012 catavinos [es] การออกเสียง : catavinos 0 โหวต
12/04/2012 calibrado [es] การออกเสียง : calibrado 0 โหวต
12/04/2012 galvanizado [es] การออกเสียง : galvanizado 0 โหวต
12/04/2012 cebolletas [es] การออกเสียง : cebolletas 0 โหวต
12/04/2012 resabiado [es] การออกเสียง : resabiado 0 โหวต
12/04/2012 relamido [es] การออกเสียง : relamido 0 โหวต
12/04/2012 sobredorar [es] การออกเสียง : sobredorar 0 โหวต
12/04/2012 anacoluto [es] การออกเสียง : anacoluto 0 โหวต
12/04/2012 abuñuelado [es] การออกเสียง : abuñuelado 0 โหวต
12/04/2012 accionarial [es] การออกเสียง : accionarial 0 โหวต
12/04/2012 abstraccionismo [es] การออกเสียง : abstraccionismo 0 โหวต
12/04/2012 acechante [es] การออกเสียง : acechante 0 โหวต
12/04/2012 dodo [es] การออกเสียง : dodo 0 โหวต
12/04/2012 aerodinamizar [es] การออกเสียง : aerodinamizar 0 โหวต
12/04/2012 aceitero [es] การออกเสียง : aceitero 0 โหวต
12/04/2012 berros [es] การออกเสียง : berros 0 โหวต
12/04/2012 frac [es] การออกเสียง : frac 0 โหวต
12/04/2012 cochinada [es] การออกเสียง : cochinada 0 โหวต
12/04/2012 zahiriente [es] การออกเสียง : zahiriente 0 โหวต
12/04/2012 yodado [es] การออกเสียง : yodado 0 โหวต
12/04/2012 cochambre [es] การออกเสียง : cochambre 0 โหวต
12/04/2012 zarzuelista [es] การออกเสียง : zarzuelista 0 โหวต
12/04/2012 desinsectar [es] การออกเสียง : desinsectar 0 โหวต
12/04/2012 desmemoriado [es] การออกเสียง : desmemoriado 0 โหวต
12/04/2012 alienante [es] การออกเสียง : alienante 0 โหวต
12/04/2012 atiza [es] การออกเสียง : atiza 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด