ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/04/2012 fatigando [es] การออกเสียง : fatigando 0 โหวต
16/04/2012 concediendo [es] การออกเสียง : concediendo 0 โหวต
16/04/2012 evaluador [es] การออกเสียง : evaluador 0 โหวต
16/04/2012 San Salvador de Jujuy [es] การออกเสียง : San Salvador de Jujuy 0 โหวต
16/04/2012 arbitrado [es] การออกเสียง : arbitrado 0 โหวต
16/04/2012 juzgarse [es] การออกเสียง : juzgarse 0 โหวต
16/04/2012 chocolatina [es] การออกเสียง : chocolatina 0 โหวต
16/04/2012 cigarrería [es] การออกเสียง : cigarrería 0 โหวต
16/04/2012 churrero [es] การออกเสียง : churrero 0 โหวต
16/04/2012 currusco [es] การออกเสียง : currusco 0 โหวต
16/04/2012 circunciso [es] การออกเสียง : circunciso 0 โหวต
16/04/2012 cimbel [es] การออกเสียง : cimbel 0 โหวต
16/04/2012 chollazo [es] การออกเสียง : chollazo 0 โหวต
16/04/2012 cinabrio [es] การออกเสียง : cinabrio 0 โหวต
16/04/2012 cincelada [es] การออกเสียง : cincelada 0 โหวต
16/04/2012 cinturilla [es] การออกเสียง : cinturilla 0 โหวต
16/04/2012 yedra [es] การออกเสียง : yedra 0 โหวต
16/04/2012 arras [es] การออกเสียง : arras 1 โหวต
16/04/2012 labiodental [es] การออกเสียง : labiodental 0 โหวต
16/04/2012 balompédica [es] การออกเสียง : balompédica 0 โหวต
16/04/2012 geomática [es] การออกเสียง : geomática 0 โหวต
16/04/2012 zampuzar [es] การออกเสียง : zampuzar 0 โหวต
16/04/2012 bordado [es] การออกเสียง : bordado 0 โหวต
16/04/2012 férula [es] การออกเสียง : férula 0 โหวต
16/04/2012 gonococo [es] การออกเสียง : gonococo 0 โหวต
16/04/2012 geométrica [es] การออกเสียง : geométrica 0 โหวต
16/04/2012 engranajes [es] การออกเสียง : engranajes 0 โหวต
16/04/2012 meningococo [es] การออกเสียง : meningococo 0 โหวต
16/04/2012 deshilado [es] การออกเสียง : deshilado 0 โหวต
16/04/2012 borrelia [es] การออกเสียง : borrelia 0 โหวต