ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
30/05/2016 Sidi Saiyyed [en] การออกเสียง : Sidi Saiyyed โดย Bonoahx
28/05/2016 Maratha [en] การออกเสียง : Maratha โดย simpaticos
16/04/2016 Nereids [en] การออกเสียง : Nereids โดย sdoerr
13/02/2015 The Silver Tassie [en] การออกเสียง : The Silver Tassie โดย jasminedesouza
13/02/2015 Nennius [en] การออกเสียง : Nennius โดย HealyHQ
31/12/2014 Donalbain [en] การออกเสียง : Donalbain โดย dorabora
07/07/2014 CLIL [en] การออกเสียง : CLIL โดย stevefitch
22/04/2014 aureation [en] การออกเสียง : aureation โดย kstone11
21/03/2014 Aethelred [en] การออกเสียง : Aethelred โดย wkshimself
14/03/2014 Athelwold [en] การออกเสียง : Athelwold โดย Bernard12
14/03/2014 Aethelbert [en] การออกเสียง : Aethelbert โดย Bernard12
14/03/2014 Trinovantes [en] การออกเสียง : Trinovantes โดย annakousagi
24/01/2014 R. P. Blackmur [en] การออกเสียง : R. P. Blackmur โดย barcher
24/01/2014 Thomas Rymer [en] การออกเสียง : Thomas Rymer โดย greencat
06/11/2013 exophor [en] การออกเสียง : exophor โดย lisapaloma
06/11/2013 endophoric [en] การออกเสียง : endophoric โดย finch
06/11/2013 exophoric [en] การออกเสียง : exophoric โดย finch
05/11/2013 exophora [en] การออกเสียง : exophora โดย dorabora
05/11/2013 endophora [en] การออกเสียง : endophora โดย dorabora
05/11/2013 monophthongal [en] การออกเสียง : monophthongal โดย dorabora
13/11/2012 Antwerp [en] การออกเสียง : Antwerp โดย TopQuark
16/04/2012 Humphrey Chimpden Earwicker [en] การออกเสียง : Humphrey Chimpden Earwicker โดย chewton
16/04/2012 Thomas Sutpen [en] การออกเสียง : Thomas Sutpen โดย dorabora
12/04/2012 Pomes Penyeach [en] การออกเสียง : Pomes Penyeach โดย chewton
12/04/2012 Haughey [en] การออกเสียง : Haughey โดย eamonncy
12/04/2012 William Cosgrave [en] การออกเสียง : William Cosgrave โดย ejdeng
12/04/2012 Cromwellian [en] การออกเสียง : Cromwellian โดย chewton
12/04/2012 Hiberni [la] การออกเสียง : Hiberni โดย sicerabibax
12/04/2012 Scoti [la] การออกเสียง : Scoti โดย markuslebt
12/04/2012 Sean O’Casey [en] การออกเสียง : Sean O’Casey โดย eamonncy