ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/02/2015 Alzacuellos [es] การออกเสียงคำว่า Alzacuellos คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2014 francmasonería [es] การออกเสียงคำว่า francmasonería คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/11/2013 Juan Guillermo Cuadrado [es] การออกเสียงคำว่า Juan Guillermo Cuadrado คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/11/2013 sumergiendo [es] การออกเสียงคำว่า sumergiendo คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/11/2013 recirculan [es] การออกเสียงคำว่า recirculan คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/11/2013 plan de ahorro [es] การออกเสียงคำว่า plan de ahorro คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/11/2013 Juan Alfaro [es] การออกเสียงคำว่า Juan Alfaro คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/11/2013 corretea [es] การออกเสียงคำว่า corretea คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2013 Ginés de Mafra [es] การออกเสียงคำว่า Ginés de Mafra คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2013 compañía aérea [es] การออกเสียงคำว่า compañía aérea คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2013 espacio aéreo [es] การออกเสียงคำว่า espacio aéreo คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2013 Glucofilia [es] การออกเสียงคำว่า Glucofilia คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/11/2012 atribuyendo [es] การออกเสียงคำว่า atribuyendo คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2012 acechado [es] การออกเสียงคำว่า acechado คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2012 Yacimientos Petrolíferos Fiscales [es] การออกเสียงคำว่า Yacimientos Petrolíferos Fiscales คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2012 cansando [es] การออกเสียงคำว่า cansando คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2012 emboquillado [es] การออกเสียงคำว่า emboquillado คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2012 doctorando [es] การออกเสียงคำว่า doctorando คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2012 chulazo [es] การออกเสียงคำว่า chulazo คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2012 solicitando [es] การออกเสียงคำว่า solicitando คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2012 tanteado [es] การออกเสียงคำว่า tanteado คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2012 tanteando [es] การออกเสียงคำว่า tanteando คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2012 ensayado [es] การออกเสียงคำว่า ensayado คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2012 justificado [es] การออกเสียงคำว่า justificado คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2012 justificador [es] การออกเสียงคำว่า justificador คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2012 ajusticiando [es] การออกเสียงคำว่า ajusticiando คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2012 ajusticiado [es] การออกเสียงคำว่า ajusticiado คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2012 escarbadientes [es] การออกเสียงคำว่า escarbadientes คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2012 propuso [es] การออกเสียงคำว่า propuso คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2012 re [es] การออกเสียงคำว่า re คะแนนโหวต 0 คะแนน