ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/11/2010 arquipriorado [pt] การออกเสียง : arquipriorado 0 โหวต
09/11/2010 arquiducado [pt] การออกเสียง : arquiducado 0 โหวต
09/11/2010 arquiepiscopado [pt] การออกเสียง : arquiepiscopado 0 โหวต
09/11/2010 apoldrado [pt] การออกเสียง : apoldrado 0 โหวต
09/11/2010 poldros [pt] การออกเสียง : poldros 0 โหวต
09/11/2010 arquiprior [pt] การออกเสียง : arquiprior 0 โหวต
09/11/2010 proletários [pt] การออกเสียง : proletários 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2010 quartado [pt] การออกเสียง : quartado 0 โหวต
09/11/2010 sobrecabado [pt] การออกเสียง : sobrecabado 0 โหวต
09/11/2010 superovariado [pt] การออกเสียง : superovariado 0 โหวต
09/11/2010 vagínulas [pt] การออกเสียง : vagínulas 0 โหวต
09/11/2010 albuminado [pt] การออกเสียง : albuminado 0 โหวต
09/11/2010 inseticídio [pt] การออกเสียง : inseticídio 0 โหวต
09/11/2010 alamares [pt] การออกเสียง : alamares 0 โหวต
09/11/2010 portugalizar [pt] การออกเสียง : portugalizar 0 โหวต
09/11/2010 alamarado [pt] การออกเสียง : alamarado 0 โหวต
09/11/2010 ajoanetado [pt] การออกเสียง : ajoanetado 0 โหวต
09/11/2010 protocolizar [pt] การออกเสียง : protocolizar 0 โหวต
09/11/2010 apoldrada [pt] การออกเสียง : apoldrada 0 โหวต
09/11/2010 cloaqueiro [pt] การออกเสียง : cloaqueiro 0 โหวต
09/11/2010 chibarreiro [pt] การออกเสียง : chibarreiro 0 โหวต
09/11/2010 chazeiro [pt] การออกเสียง : chazeiro 0 โหวต
09/11/2010 botequineiro [pt] การออกเสียง : botequineiro 0 โหวต
09/11/2010 argueireiro [pt] การออกเสียง : argueireiro 0 โหวต
09/11/2010 magnicídio [pt] การออกเสียง : magnicídio 0 โหวต
09/11/2010 conjugicídio [pt] การออกเสียง : conjugicídio 0 โหวต
09/11/2010 filicídio [pt] การออกเสียง : filicídio 0 โหวต
09/11/2010 animalicídio [pt] การออกเสียง : animalicídio 0 โหวต
09/11/2010 etnocídio [pt] การออกเสียง : etnocídio 0 โหวต
09/11/2010 desambiguação [pt] การออกเสียง : desambiguação 0 โหวต