ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/11/2010 travesseira [pt] การออกเสียง : travesseira 0 โหวต
13/11/2010 escuteiro [pt] การออกเสียง : escuteiro 0 โหวต
13/11/2010 escotista [pt] การออกเสียง : escotista 0 โหวต
13/11/2010 tripeiro [pt] การออกเสียง : tripeiro 0 โหวต
13/11/2010 gravateiro [pt] การออกเสียง : gravateiro 0 โหวต
13/11/2010 medalheiro [pt] การออกเสียง : medalheiro 0 โหวต
13/11/2010 joelheiro [pt] การออกเสียง : joelheiro 0 โหวต
13/11/2010 sindicateiro [pt] การออกเสียง : sindicateiro 0 โหวต
13/11/2010 seroeiro [pt] การออกเสียง : seroeiro 0 โหวต
13/11/2010 soalheira [pt] การออกเสียง : soalheira 0 โหวต
13/11/2010 agueiro [pt] การออกเสียง : agueiro 0 โหวต
13/11/2010 augueiro [pt] การออกเสียง : augueiro 0 โหวต
13/11/2010 penisqueiro [pt] การออกเสียง : penisqueiro 0 โหวต
13/11/2010 metaleiro [pt] การออกเสียง : metaleiro 0 โหวต
13/11/2010 gaiteiro [pt] การออกเสียง : gaiteiro 0 โหวต
13/11/2010 trolha [pt] การออกเสียง : trolha 0 โหวต
12/11/2010 sege [pt] การออกเสียง : sege 0 โหวต
12/11/2010 segeiro [pt] การออกเสียง : segeiro 0 โหวต
12/11/2010 frascário [pt] การออกเสียง : frascário 0 โหวต
12/11/2010 filtreiro [pt] การออกเสียง : filtreiro 0 โหวต
09/11/2010 moquenco [pt] การออกเสียง : moquenco 0 โหวต
09/11/2010 todeiro [pt] การออกเสียง : todeiro 0 โหวต
09/11/2010 trampolineiro [pt] การออกเสียง : trampolineiro 0 โหวต
09/11/2010 enxurreiro [pt] การออกเสียง : enxurreiro 0 โหวต
09/11/2010 fissirrostro [pt] การออกเสียง : fissirrostro 0 โหวต
09/11/2010 passamanes [pt] การออกเสียง : passamanes 0 โหวต
09/11/2010 rescaldeiro [pt] การออกเสียง : rescaldeiro 0 โหวต
09/11/2010 polipeiro [pt] การออกเสียง : polipeiro 0 โหวต
09/11/2010 penichense [pt] การออกเสียง : penichense 0 โหวต
09/11/2010 penicheiro [pt] การออกเสียง : penicheiro 0 โหวต