ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/11/2010 receitar [pt] การออกเสียง : receitar 0 โหวต
14/11/2010 dessulfurar [pt] การออกเสียง : dessulfurar 0 โหวต
14/11/2010 mezinhar [pt] การออกเสียง : mezinhar 0 โหวต
14/11/2010 madeficar [pt] การออกเสียง : madeficar 0 โหวต
14/11/2010 terpina [pt] การออกเสียง : terpina 0 โหวต
14/11/2010 substância amorfa [pt] การออกเสียง : substância amorfa 0 โหวต
14/11/2010 oligofarmácia [pt] การออกเสียง : oligofarmácia 0 โหวต
14/11/2010 sextrato [pt] การออกเสียง : sextrato 1 โหวต
14/11/2010 deutergia [pt] การออกเสียง : deutergia 0 โหวต
14/11/2010 dermol [pt] การออกเสียง : dermol 0 โหวต
13/11/2010 sanguinarina [pt] การออกเสียง : sanguinarina 0 โหวต
13/11/2010 mucogênio [pt] การออกเสียง : mucogênio 0 โหวต
13/11/2010 iatralíptica [pt] การออกเสียง : iatralíptica 0 โหวต
13/11/2010 boticaria [pt] การออกเสียง : boticaria 0 โหวต
13/11/2010 hidrargiria [pt] การออกเสียง : hidrargiria 0 โหวต
13/11/2010 excídio [pt] การออกเสียง : excídio 0 โหวต
13/11/2010 magdalião [pt] การออกเสียง : magdalião 0 โหวต
13/11/2010 mantegueiro [pt] การออกเสียง : mantegueiro 0 โหวต
13/11/2010 republiqueiro [pt] การออกเสียง : republiqueiro 0 โหวต
13/11/2010 latrineiro [pt] การออกเสียง : latrineiro 0 โหวต
13/11/2010 cobrelo [pt] การออกเสียง : cobrelo 0 โหวต
13/11/2010 casquilho [pt] การออกเสียง : casquilho 0 โหวต
13/11/2010 mandadeiro [pt] การออกเสียง : mandadeiro 0 โหวต
13/11/2010 eleiçoeiro [pt] การออกเสียง : eleiçoeiro 0 โหวต
13/11/2010 mixordeiro [pt] การออกเสียง : mixordeiro 0 โหวต
13/11/2010 festivaleiro [pt] การออกเสียง : festivaleiro 0 โหวต
13/11/2010 lebreiro [pt] การออกเสียง : lebreiro 0 โหวต
13/11/2010 cimenteiro [pt] การออกเสียง : cimenteiro -1 โหวต
13/11/2010 pizeiro [pt] การออกเสียง : pizeiro 0 โหวต
13/11/2010 nadegueiro [pt] การออกเสียง : nadegueiro 0 โหวต