ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/11/2010 eutrofização [pt] การออกเสียง : eutrofização 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/11/2010 computadorizar [pt] การออกเสียง : computadorizar 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/11/2010 sobejamente [pt] การออกเสียง : sobejamente 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/11/2010 designadamente [pt] การออกเสียง : designadamente 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/11/2010 subsidiariamente [pt] การออกเสียง : subsidiariamente 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/11/2010 apostolizar [pt] การออกเสียง : apostolizar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/11/2010 ruborizar [pt] การออกเสียง : ruborizar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/11/2010 corporizar [pt] การออกเสียง : corporizar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/11/2010 antagonizar [pt] การออกเสียง : antagonizar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/11/2010 substancializar [pt] การออกเสียง : substancializar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/11/2010 sinonimizar [pt] การออกเสียง : sinonimizar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/11/2010 republicanizar [pt] การออกเสียง : republicanizar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/11/2010 ruimente [pt] การออกเสียง : ruimente 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/11/2010 galeguizar [pt] การออกเสียง : galeguizar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/11/2010 tecnocratizar [pt] การออกเสียง : tecnocratizar 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/11/2010 europeizar [pt] การออกเสียง : europeizar 0 โหวต
19/11/2010 protestantizar [pt] การออกเสียง : protestantizar 0 โหวต
19/11/2010 bipolarizar [pt] การออกเสียง : bipolarizar 0 โหวต
19/11/2010 nebulizar [pt] การออกเสียง : nebulizar 0 โหวต
19/11/2010 demonizar [pt] การออกเสียง : demonizar 0 โหวต
19/11/2010 normativizar [pt] การออกเสียง : normativizar 0 โหวต
19/11/2010 aspermado [pt] การออกเสียง : aspermado 0 โหวต
19/11/2010 necrotizar [pt] การออกเสียง : necrotizar 0 โหวต
19/11/2010 compartimentalizar [pt] การออกเสียง : compartimentalizar 0 โหวต
19/11/2010 virtualizar [pt] การออกเสียง : virtualizar 0 โหวต
19/11/2010 musicalizar [pt] การออกเสียง : musicalizar 0 โหวต
19/11/2010 roborizar [pt] การออกเสียง : roborizar 0 โหวต
19/11/2010 fulanizar [pt] การออกเสียง : fulanizar 0 โหวต
19/11/2010 mecenado [pt] การออกเสียง : mecenado 0 โหวต
19/11/2010 generalado [pt] การออกเสียง : generalado 0 โหวต