ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/12/2010 filodoxia [pt] การออกเสียง : filodoxia 0 โหวต
25/12/2010 filodoce [pt] การออกเสียง : filodoce 0 โหวต
25/12/2010 filódio [pt] การออกเสียง : filódio 0 โหวต
25/12/2010 filocrata [pt] การออกเสียง : filocrata 0 โหวต
25/12/2010 filocitase [pt] การออกเสียง : filocitase 0 โหวต
25/12/2010 filodina [pt] การออกเสียง : filodina 0 โหวต
25/12/2010 filodérmico [pt] การออกเสียง : filodérmico 0 โหวต
25/12/2010 filode [pt] การออกเสียง : filode 0 โหวต
25/12/2010 filodinídeo [pt] การออกเสียง : filodinídeo 0 โหวต
25/12/2010 Página Inicial [pt] การออกเสียง : Página Inicial 1 โหวต
25/12/2010 Língua Nǀu [pt] การออกเสียง : Língua Nǀu 0 โหวต
25/12/2010 vi [pt] การออกเสียง : vi 0 โหวต
22/11/2010 Rifaina [pt] การออกเสียง : Rifaina 0 โหวต
22/11/2010 Paty do Alferes [pt] การออกเสียง : Paty do Alferes 0 โหวต
22/11/2010 Dulce Quental [pt] การออกเสียง : Dulce Quental 0 โหวต
19/11/2010 blazer [pt] การออกเสียง : blazer 1 โหวต
19/11/2010 constitucionalissimamente [pt] การออกเสียง : constitucionalissimamente 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/11/2010 galação [pt] การออกเสียง : galação 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/11/2010 fungação [pt] การออกเสียง : fungação 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/11/2010 esporulação [pt] การออกเสียง : esporulação 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/11/2010 devassação [pt] การออกเสียง : devassação 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/11/2010 devassamento [pt] การออกเสียง : devassamento 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/11/2010 enterração [pt] การออกเสียง : enterração 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/11/2010 confortação [pt] การออกเสียง : confortação 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/11/2010 arrendação [pt] การออกเสียง : arrendação 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/11/2010 apartação [pt] การออกเสียง : apartação 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/11/2010 herborização [pt] การออกเสียง : herborização 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/11/2010 espermatizar [pt] การออกเสียง : espermatizar 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/11/2010 culpabilizar [pt] การออกเสียง : culpabilizar 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/11/2010 escravizar [pt] การออกเสียง : escravizar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด