ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/11/2010 ureteroproctostomia [pt] การออกเสียง : ureteroproctostomia 0 โหวต
01/11/2010 ureteropielonefrite [pt] การออกเสียง : ureteropielonefrite 0 โหวต
01/11/2010 urceolífero [pt] การออกเสียง : urceolífero 0 โหวต
01/11/2010 urdimenta [pt] การออกเสียง : urdimenta 0 โหวต
01/11/2010 ureterolitotômico [pt] การออกเสียง : ureterolitotômico 0 โหวต
01/11/2010 ureteronefrectomia [pt] การออกเสียง : ureteronefrectomia 0 โหวต
01/11/2010 ureteronefrectômico [pt] การออกเสียง : ureteronefrectômico 0 โหวต
01/11/2010 uranotorianita [pt] การออกเสียง : uranotorianita 0 โหวต
01/11/2010 uroxânico [pt] การออกเสียง : uroxânico 0 โหวต
01/11/2010 uredo [pt] การออกเสียง : uredo 0 โหวต
01/11/2010 urceolar [pt] การออกเสียง : urceolar 0 โหวต
01/11/2010 urceolária [pt] การออกเสียง : urceolária 0 โหวต
01/11/2010 urdimento [pt] การออกเสียง : urdimento 0 โหวต
01/11/2010 urdume [pt] การออกเสียง : urdume 0 โหวต
01/11/2010 uredíneo [pt] การออกเสียง : uredíneo 0 โหวต
01/11/2010 uretrenfraxia [pt] การออกเสียง : uretrenfraxia 0 โหวต
01/11/2010 uruaçuense [pt] การออกเสียง : uruaçuense 0 โหวต
01/11/2010 uruçuquense [pt] การออกเสียง : uruçuquense 0 โหวต
01/11/2010 ureteroplastia [pt] การออกเสียง : ureteroplastia 0 โหวต
01/11/2010 uredósporo [pt] การออกเสียง : uredósporo 0 โหวต
01/11/2010 ureterólito [pt] การออกเสียง : ureterólito 0 โหวต
01/11/2010 upema [pt] การออกเสียง : upema 0 โหวต
01/11/2010 uraniscocasma [pt] การออกเสียง : uraniscocasma 0 โหวต
01/11/2010 uraniscosteoplástico [pt] การออกเสียง : uraniscosteoplástico 0 โหวต
01/11/2010 upupa [pt] การออกเสียง : upupa 0 โหวต
01/11/2010 upucértia [pt] การออกเสียง : upucértia 0 โหวต
01/11/2010 upiúba [pt] การออกเสียง : upiúba 0 โหวต
01/11/2010 upeneu [pt] การออกเสียง : upeneu 0 โหวต
01/11/2010 uracuera [pt] การออกเสียง : uracuera 0 โหวต
01/11/2010 uralização [pt] การออกเสียง : uralização 0 โหวต