ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/11/2010 regicídio [pt] การออกเสียง : regicídio 0 โหวต
09/11/2010 desatarraxar [pt] การออกเสียง : desatarraxar 0 โหวต
09/11/2010 esgazear [pt] การออกเสียง : esgazear 0 โหวต
09/11/2010 brumas [pt] การออกเสียง : brumas 0 โหวต
09/11/2010 esgrimideiro [pt] การออกเสียง : esgrimideiro 0 โหวต
09/11/2010 esgrimidor [pt] การออกเสียง : esgrimidor 0 โหวต
09/11/2010 aguilhoado [pt] การออกเสียง : aguilhoado 0 โหวต
09/11/2010 Cabildo [pt] การออกเสียง : Cabildo 1 โหวต
06/11/2010 Bébé [pt] การออกเสียง : Bébé -1 โหวต
06/11/2010 SciELO [pt] การออกเสียง : SciELO 0 โหวต
06/11/2010 Bento XVI [pt] การออกเสียง : Bento XVI 0 โหวต
06/11/2010 João Paulo II [pt] การออกเสียง : João Paulo II 0 โหวต
06/11/2010 João Paulo I [pt] การออกเสียง : João Paulo I 0 โหวต
06/11/2010 Paulo VI [pt] การออกเสียง : Paulo VI 0 โหวต
06/11/2010 bom senso [pt] การออกเสียง : bom senso 0 โหวต
05/11/2010 Capitu [pt] การออกเสียง : Capitu 0 โหวต
05/11/2010 Diadorim [pt] การออกเสียง : Diadorim 0 โหวต
05/11/2010 Augusto Matraga [pt] การออกเสียง : Augusto Matraga 0 โหวต
05/11/2010 Sarapalha [pt] การออกเสียง : Sarapalha 0 โหวต
05/11/2010 punção aspirativa [pt] การออกเสียง : punção aspirativa 0 โหวต
05/11/2010 punção lombar [pt] การออกเสียง : punção lombar 0 โหวต
05/11/2010 pulsação arterial [pt] การออกเสียง : pulsação arterial 0 โหวต
05/11/2010 perfil lipídico [pt] การออกเสียง : perfil lipídico 0 โหวต
05/11/2010 glicosúria [pt] การออกเสียง : glicosúria 0 โหวต
05/11/2010 escore de bishop [pt] การออกเสียง : escore de bishop 0 โหวต
05/11/2010 eletronistagmografia [pt] การออกเสียง : eletronistagmografia 0 โหวต
05/11/2010 doppler de carótidas [pt] การออกเสียง : doppler de carótidas 0 โหวต
05/11/2010 coagulograma [pt] การออกเสียง : coagulograma 0 โหวต
05/11/2010 análise molecular [pt] การออกเสียง : análise molecular 0 โหวต
05/11/2010 anuscopia [pt] การออกเสียง : anuscopia 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด