ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
25/04/2015 Wappinger Falls [en] Wappinger Falls การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/04/2015 full-bodied [en] full-bodied การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2009 Goldman Sachs [en] Goldman Sachs การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/06/2009 Widemouth [en] Widemouth การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2008 notebook [en] notebook การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 Seattle [en] Seattle การออกเสียง 7คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด