ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/04/2015 Wappinger Falls [en] การออกเสียงคำว่า Wappinger Falls คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/04/2015 full-bodied [en] การออกเสียงคำว่า full-bodied คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2009 Goldman Sachs [en] การออกเสียงคำว่า Goldman Sachs คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/06/2009 Widemouth [en] การออกเสียงคำว่า Widemouth คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2008 notebook [en] การออกเสียงคำว่า notebook คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2008 Seattle [en] การออกเสียงคำว่า Seattle คะแนนโหวต 7 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด