ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/08/2013 allergologue [fr] allergologue การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2013 antivénéneux [fr] antivénéneux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2013 arthroscopie [fr] arthroscopie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2013 astreignant [fr] astreignant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2013 manquera [fr] manquera การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/08/2013 assiégeant [fr] assiégeant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2013 astreinte [fr] astreinte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2013 aromathérapie [fr] aromathérapie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2013 arrière-gorge [fr] arrière-gorge การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/08/2013 audioconférence [fr] audioconférence การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2013 arrière-grand-père [fr] arrière-grand-père การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/08/2013 autarcie [fr] autarcie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2013 avant-veille [fr] avant-veille การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/08/2013 épanouisse [fr] épanouisse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2013 autosubsistance [fr] autosubsistance การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/08/2013 l'intérieur [fr] l'intérieur การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/08/2013 métaphysiciens [fr] métaphysiciens การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/08/2013 préconisait [fr] préconisait การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/08/2013 reprennent [fr] reprennent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/08/2013 des industries [fr] des industries การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/08/2013 inflammatoire [fr] inflammatoire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/08/2013 amniotique [fr] amniotique การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/08/2013 d'ostéopathie [fr] d'ostéopathie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/08/2013 brièveté [fr] brièveté การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/08/2013 bénins [fr] bénins การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/08/2013 analeptique [fr] analeptique การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/08/2013 enthousiasmes [fr] enthousiasmes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/08/2013 musculosquelettique [fr] musculosquelettique การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/08/2013 l'allaitement [fr] l'allaitement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/08/2013 antidiphtérique [fr] antidiphtérique การออกเสียง 0คะแนนโหวต