ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/08/2013 allergologue [fr] การออกเสียงคำว่า allergologue คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/08/2013 antivénéneux [fr] การออกเสียงคำว่า antivénéneux คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/08/2013 arthroscopie [fr] การออกเสียงคำว่า arthroscopie คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/08/2013 astreignant [fr] การออกเสียงคำว่า astreignant คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/08/2013 manquera [fr] การออกเสียงคำว่า manquera คะแนนโหวต 1 คะแนน
06/08/2013 assiégeant [fr] การออกเสียงคำว่า assiégeant คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/08/2013 astreinte [fr] การออกเสียงคำว่า astreinte คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2013 aromathérapie [fr] การออกเสียงคำว่า aromathérapie คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2013 arrière-gorge [fr] การออกเสียงคำว่า arrière-gorge คะแนนโหวต 1 คะแนน
03/08/2013 audioconférence [fr] การออกเสียงคำว่า audioconférence คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2013 arrière-grand-père [fr] การออกเสียงคำว่า arrière-grand-père คะแนนโหวต 1 คะแนน
03/08/2013 autarcie [fr] การออกเสียงคำว่า autarcie คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2013 avant-veille [fr] การออกเสียงคำว่า avant-veille คะแนนโหวต 1 คะแนน
03/08/2013 épanouisse [fr] การออกเสียงคำว่า épanouisse คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2013 autosubsistance [fr] การออกเสียงคำว่า autosubsistance คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/08/2013 l'intérieur [fr] การออกเสียงคำว่า l'intérieur คะแนนโหวต 1 คะแนน
02/08/2013 métaphysiciens [fr] การออกเสียงคำว่า métaphysiciens คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/08/2013 préconisait [fr] การออกเสียงคำว่า préconisait คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/08/2013 reprennent [fr] การออกเสียงคำว่า reprennent คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/08/2013 des industries [fr] การออกเสียงคำว่า des industries คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/08/2013 inflammatoire [fr] การออกเสียงคำว่า inflammatoire คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/08/2013 amniotique [fr] การออกเสียงคำว่า amniotique คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/08/2013 d'ostéopathie [fr] การออกเสียงคำว่า d'ostéopathie คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/08/2013 brièveté [fr] การออกเสียงคำว่า brièveté คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/08/2013 bénins [fr] การออกเสียงคำว่า bénins คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/08/2013 analeptique [fr] การออกเสียงคำว่า analeptique คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/08/2013 enthousiasmes [fr] การออกเสียงคำว่า enthousiasmes คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/08/2013 musculosquelettique [fr] การออกเสียงคำว่า musculosquelettique คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/08/2013 l'allaitement [fr] การออกเสียงคำว่า l'allaitement คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/08/2013 antidiphtérique [fr] การออกเสียงคำว่า antidiphtérique คะแนนโหวต 0 คะแนน