ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/07/2013 activé [fr] การออกเสียง : activé 0 โหวต
20/07/2013 messages [fr] การออกเสียง : messages 0 โหวต
20/07/2013 d'erreurs [fr] การออกเสียง : d'erreurs 0 โหวต
20/07/2013 code PUK [fr] การออกเสียง : code PUK 0 โหวต
20/07/2013 tapez [fr] การออกเสียง : tapez 0 โหวต
20/07/2013 débloquez [fr] การออกเสียง : débloquez 0 โหวต
20/07/2013 d'insertions [fr] การออกเสียง : d'insertions 0 โหวต
20/07/2013 recommencez [fr] การออกเสียง : recommencez 0 โหวต
20/07/2013 d’éloges [fr] การออกเสียง : d’éloges 0 โหวต
20/07/2013 l'éloge [fr] การออกเสียง : l'éloge 0 โหวต
19/07/2013 Il est midi [fr] การออกเสียง : Il est midi 0 โหวต
05/07/2013 trucmuche [fr] การออกเสียง : trucmuche 0 โหวต
05/07/2013 huître [fr] การออกเสียง : huître 2 โหวต
05/07/2013 sax [fr] การออกเสียง : sax 0 โหวต
04/07/2013 corsé [fr] การออกเสียง : corsé 0 โหวต
04/07/2013 c'est ta sœur [fr] การออกเสียง : c'est ta sœur 0 โหวต
04/07/2013 c'est ici [fr] การออกเสียง : c'est ici 0 โหวต
04/07/2013 c'est la-bas [fr] การออกเสียง : c'est la-bas 0 โหวต
04/07/2013 C'est fini [fr] การออกเสียง : C'est fini 0 โหวต
04/07/2013 vrai ou faux [fr] การออกเสียง : vrai ou faux 0 โหวต
04/07/2013 gai comme un croque-mort [fr] การออกเสียง : gai comme un croque-mort 1 โหวต
04/07/2013 c'est sûr [fr] การออกเสียง : c'est sûr 0 โหวต
04/07/2013 peut-on y entrer ? [fr] การออกเสียง : peut-on y entrer ? 0 โหวต
04/07/2013 l'escalier [fr] การออกเสียง : l'escalier 1 โหวต
04/07/2013 terreaux [fr] การออกเสียง : terreaux 0 โหวต
04/07/2013 les jeux de l'exclusion [fr] การออกเสียง : les jeux de l'exclusion 0 โหวต
02/07/2013 Roissybus [fr] การออกเสียง : Roissybus 0 โหวต
02/07/2013 chargeur sur pneus [fr] การออกเสียง : chargeur sur pneus 0 โหวต
02/07/2013 nichon [fr] การออกเสียง : nichon 0 โหวต
02/07/2013 CloneZilla [fr] การออกเสียง : CloneZilla 0 โหวต