ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/07/2013 piégée [fr] การออกเสียง : piégée 0 โหวต
21/07/2013 l'attentat [fr] การออกเสียง : l'attentat 0 โหวต
21/07/2013 consortiums [fr] การออกเสียง : consortiums 0 โหวต
21/07/2013 l’outil [fr] การออกเสียง : l’outil 1 โหวต
21/07/2013 d'outil [fr] การออกเสียง : d'outil 1 โหวต
21/07/2013 l'arrivé [fr] การออกเสียง : l'arrivé 0 โหวต
21/07/2013 cries [fr] การออกเสียง : cries 0 โหวต
21/07/2013 mobiliers [fr] การออกเสียง : mobiliers 0 โหวต
21/07/2013 endommagés [fr] การออกเสียง : endommagés 0 โหวต
21/07/2013 répertoires [fr] การออกเสียง : répertoires 0 โหวต
21/07/2013 l’étendue [fr] การออกเสียง : l’étendue 0 โหวต
21/07/2013 d’étendue [fr] การออกเสียง : d’étendue 0 โหวต
21/07/2013 d'étendues [fr] การออกเสียง : d'étendues 0 โหวต
21/07/2013 conviviaux [fr] การออกเสียง : conviviaux 0 โหวต
21/07/2013 d'infos [fr] การออกเสียง : d'infos 0 โหวต
21/07/2013 violée [fr] การออกเสียง : violée 0 โหวต
21/07/2013 reportez-vous [fr] การออกเสียง : reportez-vous 0 โหวต
21/07/2013 La Nouvelle-Orléans [fr] การออกเสียง : La Nouvelle-Orléans 0 โหวต
21/07/2013 abdiqué [fr] การออกเสียง : abdiqué 0 โหวต
20/07/2013 Toulouse [fr] การออกเสียง : Toulouse 0 โหวต
20/07/2013 allumé [fr] การออกเสียง : allumé 0 โหวต
20/07/2013 d'émouvants [fr] การออกเสียง : d'émouvants 0 โหวต
20/07/2013 d'imitations [fr] การออกเสียง : d'imitations 0 โหวต
20/07/2013 devrez [fr] การออกเสียง : devrez 1 โหวต
20/07/2013 activez [fr] การออกเสียง : activez 0 โหวต
20/07/2013 prévoyez [fr] การออกเสียง : prévoyez 0 โหวต
20/07/2013 casse-cou [fr] การออกเสียง : casse-cou 0 โหวต
20/07/2013 certains établissements [fr] การออกเสียง : certains établissements 0 โหวต
20/07/2013 rallumassions [fr] การออกเสียง : rallumassions 0 โหวต
20/07/2013 s'affiche [fr] การออกเสียง : s'affiche 0 โหวต