ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/11/2013 allions-nous [fr] การออกเสียง : allions-nous 0 โหวต
26/11/2013 alliez-vous [fr] การออกเสียง : alliez-vous 0 โหวต
26/11/2013 s'associent [fr] การออกเสียง : s'associent 0 โหวต
26/11/2013 associez-vous [fr] การออกเสียง : associez-vous 0 โหวต
26/11/2013 une douche [fr] การออกเสียง : une douche 0 โหวต
26/11/2013 s'associant [fr] การออกเสียง : s'associant 0 โหวต
26/11/2013 s'être [fr] การออกเสียง : s'être 0 โหวต
26/11/2013 m'associe [fr] การออกเสียง : m'associe 0 โหวต
26/11/2013 t'associes [fr] การออกเสียง : t'associes 0 โหวต
26/11/2013 m'associais [fr] การออกเสียง : m'associais 0 โหวต
26/11/2013 t'associas [fr] การออกเสียง : t'associas 0 โหวต
26/11/2013 m'associai [fr] การออกเสียง : m'associai 0 โหวต
26/11/2013 s'associe [fr] การออกเสียง : s'associe 0 โหวต
26/11/2013 s'associa [fr] การออกเสียง : s'associa 0 โหวต
26/11/2013 tondre la pelouse [fr] การออกเสียง : tondre la pelouse 1 โหวต
26/11/2013 t'associais [fr] การออกเสียง : t'associais 0 โหวต
26/11/2013 s'associait [fr] การออกเสียง : s'associait 0 โหวต
26/11/2013 m'associerai [fr] การออกเสียง : m'associerai 0 โหวต
26/11/2013 t'associeras [fr] การออกเสียง : t'associeras 0 โหวต
26/11/2013 s'associera [fr] การออกเสียง : s'associera 0 โหวต
26/11/2013 s'associeront [fr] การออกเสียง : s'associeront 0 โหวต
26/11/2013 m'étais [fr] การออกเสียง : m'étais 0 โหวต
26/11/2013 t'étais [fr] การออกเสียง : t'étais 0 โหวต
26/11/2013 s'étaient [fr] การออกเสียง : s'étaient 0 โหวต
26/11/2013 m'associasse [fr] การออกเสียง : m'associasse 0 โหวต
26/11/2013 t'associasses [fr] การออกเสียง : t'associasses 0 โหวต
26/11/2013 s'associât [fr] การออกเสียง : s'associât 0 โหวต
26/11/2013 s'associassent [fr] การออกเสียง : s'associassent 0 โหวต
26/11/2013 m'associerais [fr] การออกเสียง : m'associerais 0 โหวต
26/11/2013 t'associerais [fr] การออกเสียง : t'associerais 0 โหวต