ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/11/2013 Mars [fr] การออกเสียง : Mars 1 โหวต
26/11/2013 Aix [fr] การออกเสียง : Aix 0 โหวต
26/11/2013 j'associai [fr] การออกเสียง : j'associai 0 โหวต
26/11/2013 s'allie [fr] การออกเสียง : s'allie 0 โหวต
26/11/2013 m'allie [fr] การออกเสียง : m'allie 0 โหวต
26/11/2013 s'alliant [fr] การออกเสียง : s'alliant 0 โหวต
26/11/2013 t'allies [fr] การออกเสียง : t'allies 0 โหวต
26/11/2013 s'allient [fr] การออกเสียง : s'allient 0 โหวต
26/11/2013 m'alliai [fr] การออกเสียง : m'alliai 0 โหวต
26/11/2013 t'allias [fr] การออกเสียง : t'allias 0 โหวต
26/11/2013 s'allia [fr] การออกเสียง : s'allia 0 โหวต
26/11/2013 alsaciens [fr] การออกเสียง : alsaciens 0 โหวต
26/11/2013 s'allièrent [fr] การออกเสียง : s'allièrent 0 โหวต
26/11/2013 m'alliais [fr] การออกเสียง : m'alliais 0 โหวต
26/11/2013 t'alliais [fr] การออกเสียง : t'alliais 0 โหวต
26/11/2013 s'alliait [fr] การออกเสียง : s'alliait 0 โหวต
26/11/2013 s'alliaient [fr] การออกเสียง : s'alliaient 0 โหวต
26/11/2013 m'allierai [fr] การออกเสียง : m'allierai 0 โหวต
26/11/2013 t'allieras [fr] การออกเสียง : t'allieras 0 โหวต
26/11/2013 s'alliera [fr] การออกเสียง : s'alliera 0 โหวต
26/11/2013 s'allieront [fr] การออกเสียง : s'allieront 0 โหวต
26/11/2013 m'alliasse [fr] การออกเสียง : m'alliasse 0 โหวต
26/11/2013 t'alliasses [fr] การออกเสียง : t'alliasses 0 โหวต
26/11/2013 s'alliât [fr] การออกเสียง : s'alliât 0 โหวต
26/11/2013 s'alliassent [fr] การออกเสียง : s'alliassent 0 โหวต
26/11/2013 m'allierais [fr] การออกเสียง : m'allierais 0 โหวต
26/11/2013 t'allierais [fr] การออกเสียง : t'allierais 0 โหวต
26/11/2013 s'allierait [fr] การออกเสียง : s'allierait 0 โหวต
26/11/2013 s'allieraient [fr] การออกเสียง : s'allieraient 0 โหวต
26/11/2013 allie-toi [fr] การออกเสียง : allie-toi 0 โหวต