ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/11/2014 bonne continuation [fr] การออกเสียงคำว่า bonne continuation คะแนนโหวต 1 คะแนน
23/11/2014 clavier d'ordinateur [fr] การออกเสียงคำว่า clavier d'ordinateur คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2014 attitude volontariste [fr] การออกเสียงคำว่า attitude volontariste คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2014 esprit ouvert [fr] การออกเสียงคำว่า esprit ouvert คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2014 becquée [fr] การออกเสียงคำว่า becquée คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2014 savoureuses [fr] การออกเสียงคำว่า savoureuses คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/05/2014 Qu'en dites vous [fr] การออกเสียงคำว่า Qu'en dites vous คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/05/2014 commandent [fr] การออกเสียงคำว่า commandent คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/05/2014 commences [fr] การออกเสียงคำว่า commences คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/05/2014 commencez [fr] การออกเสียงคำว่า commencez คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/05/2014 séchées [fr] การออกเสียงคำว่า séchées คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/05/2014 sèche-toi [fr] การออกเสียงคำว่า sèche-toi คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/05/2014 réagissez [fr] การออกเสียงคำว่า réagissez คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/05/2014 apaise [fr] การออกเสียงคำว่า apaise คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/05/2014 non gras [fr] การออกเสียงคำว่า non gras คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/05/2014 non collant [fr] การออกเสียงคำว่า non collant คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/05/2014 guitares [fr] การออกเสียงคำว่า guitares คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/05/2014 le renard [fr] การออกเสียงคำว่า le renard คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/05/2014 Cabécou du Périgord [fr] การออกเสียงคำว่า Cabécou du Périgord คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/11/2013 Monsieur [fr] การออกเสียงคำว่า Monsieur คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/11/2013 mille [fr] การออกเสียงคำว่า mille คะแนนโหวต 2 คะแนน
26/11/2013 ville [fr] การออกเสียงคำว่า ville คะแนนโหวต -1 คะแนน
26/11/2013 tranquille [fr] การออกเสียงคำว่า tranquille คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/11/2013 nous faisons [fr] การออกเสียงคำว่า nous faisons คะแนนโหวต 2 คะแนน
26/11/2013 lys [fr] การออกเสียงคำว่า lys คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/11/2013 granit [fr] การออกเสียงคำว่า granit คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/11/2013 climat [fr] การออกเสียงคำว่า climat คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/11/2013 trop [fr] การออกเสียงคำว่า trop คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/11/2013 gentil [fr] การออกเสียงคำว่า gentil คะแนนโหวต 4 คะแนน
26/11/2013 femme [fr] การออกเสียงคำว่า femme คะแนนโหวต -1 คะแนน