ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/11/2014 bonne continuation [fr] การออกเสียง : bonne continuation 1 โหวต
23/11/2014 clavier d'ordinateur [fr] การออกเสียง : clavier d'ordinateur 0 โหวต
23/11/2014 attitude volontariste [fr] การออกเสียง : attitude volontariste 0 โหวต
23/11/2014 esprit ouvert [fr] การออกเสียง : esprit ouvert 0 โหวต
23/11/2014 becquée [fr] การออกเสียง : becquée 0 โหวต
26/10/2014 savoureuses [fr] การออกเสียง : savoureuses 0 โหวต
18/05/2014 Qu'en dites vous [fr] การออกเสียง : Qu'en dites vous 0 โหวต
18/05/2014 commandent [fr] การออกเสียง : commandent 0 โหวต
18/05/2014 commences [fr] การออกเสียง : commences 0 โหวต
18/05/2014 commencez [fr] การออกเสียง : commencez 0 โหวต
18/05/2014 séchées [fr] การออกเสียง : séchées 0 โหวต
18/05/2014 sèche-toi [fr] การออกเสียง : sèche-toi 0 โหวต
18/05/2014 réagissez [fr] การออกเสียง : réagissez 0 โหวต
18/05/2014 apaise [fr] การออกเสียง : apaise 0 โหวต
18/05/2014 non gras [fr] การออกเสียง : non gras 0 โหวต
18/05/2014 non collant [fr] การออกเสียง : non collant 0 โหวต
18/05/2014 guitares [fr] การออกเสียง : guitares 0 โหวต
18/05/2014 le renard [fr] การออกเสียง : le renard 0 โหวต
18/05/2014 Cabécou du Périgord [fr] การออกเสียง : Cabécou du Périgord 0 โหวต
26/11/2013 Monsieur [fr] การออกเสียง : Monsieur 0 โหวต
26/11/2013 mille [fr] การออกเสียง : mille 3 โหวต
26/11/2013 ville [fr] การออกเสียง : ville -1 โหวต
26/11/2013 tranquille [fr] การออกเสียง : tranquille 0 โหวต
26/11/2013 nous faisons [fr] การออกเสียง : nous faisons 2 โหวต
26/11/2013 lys [fr] การออกเสียง : lys 0 โหวต
26/11/2013 granit [fr] การออกเสียง : granit 0 โหวต
26/11/2013 climat [fr] การออกเสียง : climat 0 โหวต
26/11/2013 trop [fr] การออกเสียง : trop 0 โหวต
26/11/2013 gentil [fr] การออกเสียง : gentil 4 โหวต
26/11/2013 femme [fr] การออกเสียง : femme -1 โหวต