ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
23/11/2014 bonne continuation [fr] bonne continuation การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/11/2014 clavier d'ordinateur [fr] clavier d'ordinateur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/11/2014 attitude volontariste [fr] attitude volontariste การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/11/2014 esprit ouvert [fr] esprit ouvert การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/11/2014 becquée [fr] becquée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 savoureuses [fr] savoureuses การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2014 Qu'en dites vous [fr] Qu'en dites vous การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2014 commandent [fr] commandent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2014 commences [fr] commences การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2014 commencez [fr] commencez การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2014 séchées [fr] séchées การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2014 sèche-toi [fr] sèche-toi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2014 réagissez [fr] réagissez การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2014 apaise [fr] apaise การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2014 non gras [fr] non gras การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2014 non collant [fr] non collant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2014 guitares [fr] guitares การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2014 le renard [fr] le renard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2014 Cabécou du Périgord [fr] Cabécou du Périgord การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2013 Monsieur [fr] Monsieur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2013 mille [fr] mille การออกเสียง 2คะแนนโหวต
26/11/2013 ville [fr] ville การออกเสียง -1คะแนนโหวต
26/11/2013 tranquille [fr] tranquille การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2013 nous faisons [fr] nous faisons การออกเสียง 2คะแนนโหวต
26/11/2013 lys [fr] lys การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2013 granit [fr] granit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2013 climat [fr] climat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2013 trop [fr] trop การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2013 gentil [fr] gentil การออกเสียง 4คะแนนโหวต
26/11/2013 femme [fr] femme การออกเสียง -1คะแนนโหวต