ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/08/2011 analzeji [tr] การออกเสียงคำว่า analzeji คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/08/2011 anoreksi [tr] การออกเสียงคำว่า anoreksi คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/08/2011 akomodasyon [tr] การออกเสียงคำว่า akomodasyon คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/08/2011 antienflamatuar [tr] การออกเสียงคำว่า antienflamatuar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/08/2011 apirojen [tr] การออกเสียงคำว่า apirojen คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/08/2011 antitüssif [tr] การออกเสียงคำว่า antitüssif คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/08/2011 apopleksi [tr] การออกเสียงคำว่า apopleksi คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/08/2011 apeks [tr] การออกเสียงคำว่า apeks คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/08/2011 anevrizma [tr] การออกเสียงคำว่า anevrizma คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/08/2011 abortus [tr] การออกเสียงคำว่า abortus คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2011 ajitasyon [tr] การออกเสียงคำว่า ajitasyon คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2011 aglütinasyon [tr] การออกเสียงคำว่า aglütinasyon คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/08/2011 afoni [tr] การออกเสียงคำว่า afoni คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/08/2011 abdominal [tr] การออกเสียงคำว่า abdominal คะแนนโหวต 1 คะแนน
31/08/2011 abdomen [tr] การออกเสียงคำว่า abdomen คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2011 agorafobi [tr] การออกเสียงคำว่า agorafobi คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/08/2011 agoni [tr] การออกเสียงคำว่า agoni คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2011 adrenalin [tr] การออกเสียงคำว่า adrenalin คะแนนโหวต 1 คะแนน
31/08/2011 adaptasyon [tr] การออกเสียงคำว่า adaptasyon คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/08/2011 perde arkası [tr] การออกเสียงคำว่า perde arkası คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/08/2011 tahta perde [tr] การออกเสียงคำว่า tahta perde คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/08/2011 demir perde [tr] การออกเสียงคำว่า demir perde คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/08/2011 translasyon [tr] การออกเสียงคำว่า translasyon คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2011 kapak kızı [tr] การออกเสียงคำว่า kapak kızı คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2011 transkripsiyon [tr] การออกเสียงคำว่า transkripsiyon คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/08/2011 punksiyon [tr] การออกเสียงคำว่า punksiyon คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2011 karizmatik [tr] การออกเสียงคำว่า karizmatik คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/08/2011 şımarık [tr] การออกเสียงคำว่า şımarık คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/08/2011 zelil [tr] การออกเสียงคำว่า zelil คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/08/2011 tombul [tr] การออกเสียงคำว่า tombul คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด