ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
31/08/2011 analzeji [tr] analzeji การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/08/2011 anoreksi [tr] anoreksi การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/08/2011 akomodasyon [tr] akomodasyon การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/08/2011 antienflamatuar [tr] antienflamatuar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/08/2011 apirojen [tr] apirojen การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/08/2011 antitüssif [tr] antitüssif การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/08/2011 apopleksi [tr] apopleksi การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/08/2011 apeks [tr] apeks การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/08/2011 anevrizma [tr] anevrizma การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/08/2011 abortus [tr] abortus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2011 ajitasyon [tr] ajitasyon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2011 aglütinasyon [tr] aglütinasyon การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/08/2011 afoni [tr] afoni การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/08/2011 abdominal [tr] abdominal การออกเสียง 1คะแนนโหวต
31/08/2011 abdomen [tr] abdomen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2011 agorafobi [tr] agorafobi การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/08/2011 agoni [tr] agoni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2011 adrenalin [tr] adrenalin การออกเสียง 1คะแนนโหวต
31/08/2011 adaptasyon [tr] adaptasyon การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/08/2011 perde arkası [tr] perde arkası การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/08/2011 tahta perde [tr] tahta perde การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/08/2011 demir perde [tr] demir perde การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/08/2011 translasyon [tr] translasyon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2011 kapak kızı [tr] kapak kızı การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2011 transkripsiyon [tr] transkripsiyon การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/08/2011 punksiyon [tr] punksiyon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2011 karizmatik [tr] karizmatik การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/08/2011 şımarık [tr] şımarık การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/08/2011 zelil [tr] zelil การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/08/2011 tombul [tr] tombul การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด