ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
22/04/2008 salut [ro] การออกเสียงคำว่า salut คะแนนโหวต 0 คะแนน