ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
27/05/2012 Brognoligo [it] Brognoligo การออกเสียง โดยDelfinarium
22/04/2012 Чадин [ru] Чадин การออกเสียง โดยsky_is_over
21/04/2012 Елисаветград [ru] Елисаветград การออกเสียง โดยsky_is_over
21/04/2012 Суздальцев [ru] Суздальцев การออกเสียง โดยMarina_F
20/04/2012 Расплюев [ru] Расплюев การออกเสียง โดยsky_is_over
19/04/2012 Медведенко [ru] Медведенко การออกเสียง โดยSkvodo
19/04/2012 Тригорин [ru] Тригорин การออกเสียง โดยMarina_F
19/04/2012 Шамраев [ru] Шамраев การออกเสียง โดยexomni
19/04/2012 Сорин [ru] Сорин การออกเสียง โดยMarina_F
19/04/2012 Аркадина [ru] Аркадина การออกเสียง โดยMarina_F
27/03/2012 Kakheti [ka] Kakheti การออกเสียง โดยlengabe
27/03/2012 Saperavi [ka] Saperavi การออกเสียง โดยlengabe
27/03/2012 Kindzmarauli (wine style) [ka] Kindzmarauli (wine style) การออกเสียง โดยlengabe
27/03/2012 Alicante Bouschet [pt] Alicante Bouschet การออกเสียง โดยinofensiva
27/03/2012 Quinta da Vegia (winery) [pt] Quinta da Vegia (winery) การออกเสียง โดยinofensiva
27/03/2012 Quinta das Bágeiras (winery) [pt] Quinta das Bágeiras (winery) การออกเสียง โดยinofensiva
27/03/2012 picapoll negre [ca] picapoll negre การออกเสียง โดยfrancesct
26/03/2012 delle Venezie [it] delle Venezie การออกเสียง โดยVally84