ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
27/03/2012 polysomnography [en] polysomnography การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2012 polysomnogram [en] polysomnogram การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2012 Willamette River [en] Willamette River การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/03/2012 err [en] err การออกเสียง 2คะแนนโหวต
27/03/2012 Massachusetts [en] Massachusetts การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2012 Seattle Post-Intelligencer [en] Seattle Post-Intelligencer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2012 sounding [en] sounding การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2012 take place [en] take place การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2012 prithee [en] prithee การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2012 autocrat [en] autocrat การออกเสียง 2คะแนนโหวต
27/03/2012 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2012 quantity surveyor [en] quantity surveyor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2012 windscreen wiper [en] windscreen wiper การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด