ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/03/2012 polysomnography [en] การออกเสียงคำว่า polysomnography คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2012 polysomnogram [en] การออกเสียงคำว่า polysomnogram คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2012 Willamette River [en] การออกเสียงคำว่า Willamette River คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/03/2012 err [en] การออกเสียงคำว่า err คะแนนโหวต 2 คะแนน
27/03/2012 Massachusetts [en] การออกเสียงคำว่า Massachusetts คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2012 Seattle Post-Intelligencer [en] การออกเสียงคำว่า Seattle Post-Intelligencer คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2012 sounding [en] การออกเสียงคำว่า sounding คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2012 take place [en] การออกเสียงคำว่า take place คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2012 prithee [en] การออกเสียงคำว่า prithee คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2012 autocrat [en] การออกเสียงคำว่า autocrat คะแนนโหวต 2 คะแนน
27/03/2012 antidisestablishmentarianism [en] การออกเสียงคำว่า antidisestablishmentarianism คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2012 quantity surveyor [en] การออกเสียงคำว่า quantity surveyor คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2012 windscreen wiper [en] การออกเสียงคำว่า windscreen wiper คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด