ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/03/2012 ubiquinone [en] ubiquinone การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/03/2012 Luteinizing [en] Luteinizing การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/03/2012 luteinizing hormone [en] luteinizing hormone การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/03/2012 Saddam [en] Saddam การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/03/2012 glucocorticoids [en] glucocorticoids การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/03/2012 medulla [en] medulla การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/03/2012 duodenal [en] duodenal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/03/2012 valine [en] valine การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/03/2012 tyrosine [en] tyrosine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/03/2012 thymine [en] thymine การออกเสียง 2คะแนนโหวต
09/03/2012 cytosine [en] cytosine การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/03/2012 citrulline [en] citrulline การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/03/2012 arginine [en] arginine การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/03/2012 alanine [en] alanine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/03/2012 adenosine [en] adenosine การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/03/2012 molybdenum [en] molybdenum การออกเสียง 3คะแนนโหวต
09/03/2012 antimony [en] antimony การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/03/2012 Tanistry [en] Tanistry การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/03/2012 municipalities [en] municipalities การออกเสียง -1คะแนนโหวต
09/03/2012 zeaxanthin [en] zeaxanthin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/03/2012 Rainer [en] Rainer การออกเสียง -1คะแนนโหวต
09/03/2012 Penny Lane [en] Penny Lane การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/03/2012 Broadway Avenue [en] Broadway Avenue การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/12/2011 snoqualmie [en] snoqualmie การออกเสียง 0คะแนนโหวต