ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/03/2012 ubiquinone [en] การออกเสียงคำว่า ubiquinone คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2012 Luteinizing [en] การออกเสียงคำว่า Luteinizing คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2012 luteinizing hormone [en] การออกเสียงคำว่า luteinizing hormone คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2012 Saddam [en] การออกเสียงคำว่า Saddam คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2012 glucocorticoids [en] การออกเสียงคำว่า glucocorticoids คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2012 medulla [en] การออกเสียงคำว่า medulla คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2012 duodenal [en] การออกเสียงคำว่า duodenal คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2012 valine [en] การออกเสียงคำว่า valine คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/03/2012 tyrosine [en] การออกเสียงคำว่า tyrosine คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2012 thymine [en] การออกเสียงคำว่า thymine คะแนนโหวต 2 คะแนน
09/03/2012 cytosine [en] การออกเสียงคำว่า cytosine คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/03/2012 citrulline [en] การออกเสียงคำว่า citrulline คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2012 arginine [en] การออกเสียงคำว่า arginine คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/03/2012 alanine [en] การออกเสียงคำว่า alanine คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2012 adenosine [en] การออกเสียงคำว่า adenosine คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/03/2012 molybdenum [en] การออกเสียงคำว่า molybdenum คะแนนโหวต 3 คะแนน
09/03/2012 antimony [en] การออกเสียงคำว่า antimony คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2012 Tanistry [en] การออกเสียงคำว่า Tanistry คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2012 municipalities [en] การออกเสียงคำว่า municipalities คะแนนโหวต -1 คะแนน
09/03/2012 zeaxanthin [en] การออกเสียงคำว่า zeaxanthin คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2012 Rainer [en] การออกเสียงคำว่า Rainer คะแนนโหวต -1 คะแนน
09/03/2012 Penny Lane [en] การออกเสียงคำว่า Penny Lane คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2012 Broadway Avenue [en] การออกเสียงคำว่า Broadway Avenue คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/12/2011 snoqualmie [en] การออกเสียงคำว่า snoqualmie คะแนนโหวต 0 คะแนน