ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/10/2012 trafik [tr] การออกเสียงคำว่า trafik คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2012 çifte kumrular [tr] การออกเสียงคำว่า çifte kumrular คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2012 Uludağ [tr] การออกเสียงคำว่า Uludağ คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2012 sergüzeşt [tr] การออกเสียงคำว่า sergüzeşt คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2012 vergi numarası [tr] การออกเสียงคำว่า vergi numarası คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2012 fehim [tr] การออกเสียงคำว่า fehim คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2012 Kız Kulesi [tr] การออกเสียงคำว่า Kız Kulesi คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2012 Sağlık Bakanlığı [tr] การออกเสียงคำว่า Sağlık Bakanlığı คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2012 fellik fellik [tr] การออกเสียงคำว่า fellik fellik คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2012 zurna gibi [tr] การออกเสียงคำว่า zurna gibi คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2012 Zülfikar [tr] การออกเสียงคำว่า Zülfikar คะแนนโหวต 0 คะแนน