ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
02/10/2012 trafik [tr] trafik การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2012 çifte kumrular [tr] çifte kumrular การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2012 Uludağ [tr] Uludağ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2012 sergüzeşt [tr] sergüzeşt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2012 vergi numarası [tr] vergi numarası การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2012 fehim [tr] fehim การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2012 Kız Kulesi [tr] Kız Kulesi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2012 Sağlık Bakanlığı [tr] Sağlık Bakanlığı การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2012 fellik fellik [tr] fellik fellik การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2012 zurna gibi [tr] zurna gibi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2012 Zülfikar [tr] Zülfikar การออกเสียง 0คะแนนโหวต