ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/05/2012 dopamine [en] การออกเสียงคำว่า dopamine คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/05/2012 norepinephrine [en] การออกเสียงคำว่า norepinephrine คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/05/2012 interminable [en] การออกเสียงคำว่า interminable คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/05/2012 contrivance [en] การออกเสียงคำว่า contrivance คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/05/2012 urticaria [en] การออกเสียงคำว่า urticaria คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/05/2012 laceration [en] การออกเสียงคำว่า laceration คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/05/2012 pronunciation [en] การออกเสียงคำว่า pronunciation คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/05/2012 gynecomastia [en] การออกเสียงคำว่า gynecomastia คะแนนโหวต 1 คะแนน
30/05/2012 physiology [en] การออกเสียงคำว่า physiology คะแนนโหวต 0 คะแนน