ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
30/05/2012 dopamine [en] dopamine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 norepinephrine [en] norepinephrine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 interminable [en] interminable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 contrivance [en] contrivance การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 urticaria [en] urticaria การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 laceration [en] laceration การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 pronunciation [en] pronunciation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 gynecomastia [en] gynecomastia การออกเสียง 1คะแนนโหวต
30/05/2012 physiology [en] physiology การออกเสียง 0คะแนนโหวต