ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
08/06/2012 betacyanin [en] betacyanin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2012 midazolam [en] midazolam การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2012 oxycodone [en] oxycodone การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2012 amphetamine [en] amphetamine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2012 promethazine [en] promethazine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2012 vehement [en] vehement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 diphenhydramine [en] diphenhydramine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 economics [en] economics การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 countenance [en] countenance การออกเสียง 1คะแนนโหวต
30/05/2012 conciliate [en] conciliate การออกเสียง 1คะแนนโหวต
30/05/2012 brigadier [en] brigadier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 drearily [en] drearily การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 reverberation [en] reverberation การออกเสียง 1คะแนนโหวต
30/05/2012 laggard [en] laggard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 retribution [en] retribution การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 pompous [en] pompous การออกเสียง 1คะแนนโหวต
30/05/2012 melancholy [en] melancholy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 sexy [en] sexy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 illuminati [en] illuminati การออกเสียง -1คะแนนโหวต
30/05/2012 draught [en] draught การออกเสียง 1คะแนนโหวต
30/05/2012 languor [en] languor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 souse [en] souse การออกเสียง 1คะแนนโหวต
30/05/2012 debauch [en] debauch การออกเสียง 1คะแนนโหวต
30/05/2012 colloquialism [en] colloquialism การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 ethereal [en] ethereal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 phosphorescent [en] phosphorescent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 gamin [en] gamin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 dysuria [en] dysuria การออกเสียง 1คะแนนโหวต
30/05/2012 gesticulate [en] gesticulate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 adroitly [en] adroitly การออกเสียง 0คะแนนโหวต