ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/06/2012 betacyanin [en] การออกเสียงคำว่า betacyanin คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2012 midazolam [en] การออกเสียงคำว่า midazolam คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2012 oxycodone [en] การออกเสียงคำว่า oxycodone คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2012 amphetamine [en] การออกเสียงคำว่า amphetamine คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2012 promethazine [en] การออกเสียงคำว่า promethazine คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2012 vehement [en] การออกเสียงคำว่า vehement คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 diphenhydramine [en] การออกเสียงคำว่า diphenhydramine คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/05/2012 economics [en] การออกเสียงคำว่า economics คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/05/2012 countenance [en] การออกเสียงคำว่า countenance คะแนนโหวต 1 คะแนน
30/05/2012 conciliate [en] การออกเสียงคำว่า conciliate คะแนนโหวต 2 คะแนน
30/05/2012 brigadier [en] การออกเสียงคำว่า brigadier คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/05/2012 drearily [en] การออกเสียงคำว่า drearily คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/05/2012 reverberation [en] การออกเสียงคำว่า reverberation คะแนนโหวต 1 คะแนน
30/05/2012 laggard [en] การออกเสียงคำว่า laggard คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/05/2012 retribution [en] การออกเสียงคำว่า retribution คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/05/2012 pompous [en] การออกเสียงคำว่า pompous คะแนนโหวต 1 คะแนน
30/05/2012 melancholy [en] การออกเสียงคำว่า melancholy คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/05/2012 sexy [en] การออกเสียงคำว่า sexy คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/05/2012 illuminati [en] การออกเสียงคำว่า illuminati คะแนนโหวต -1 คะแนน
30/05/2012 draught [en] การออกเสียงคำว่า draught คะแนนโหวต 1 คะแนน
30/05/2012 languor [en] การออกเสียงคำว่า languor คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/05/2012 souse [en] การออกเสียงคำว่า souse คะแนนโหวต 1 คะแนน
30/05/2012 debauch [en] การออกเสียงคำว่า debauch คะแนนโหวต 1 คะแนน
30/05/2012 colloquialism [en] การออกเสียงคำว่า colloquialism คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/05/2012 ethereal [en] การออกเสียงคำว่า ethereal คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/05/2012 phosphorescent [en] การออกเสียงคำว่า phosphorescent คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/05/2012 gamin [en] การออกเสียงคำว่า gamin คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/05/2012 dysuria [en] การออกเสียงคำว่า dysuria คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/05/2012 gesticulate [en] การออกเสียงคำว่า gesticulate คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/05/2012 adroitly [en] การออกเสียงคำว่า adroitly คะแนนโหวต 0 คะแนน