ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/01/2013 Benzodiazepine [en] การออกเสียง : Benzodiazepine 0 โหวต
22/12/2012 dromedary [en] การออกเสียง : dromedary 0 โหวต
22/12/2012 Yeshua Hamashiaj [he] การออกเสียง : Yeshua Hamashiaj 0 โหวต
22/12/2012 Manasseh [en] การออกเสียง : Manasseh 0 โหวต
22/12/2012 Issachar [en] การออกเสียง : Issachar 0 โหวต
22/12/2012 Ephraim [en] การออกเสียง : Ephraim -2 โหวต
22/12/2012 Ahab [en] การออกเสียง : Ahab 0 โหวต
22/12/2012 bethsaida [en] การออกเสียง : bethsaida 0 โหวต
22/12/2012 Bethesda [en] การออกเสียง : Bethesda 0 โหวต
22/12/2012 Hrothgar [en] การออกเสียง : Hrothgar 0 โหวต
22/12/2012 Ciudad Juárez [es] การออกเสียง : Ciudad Juárez -1 โหวต
22/12/2012 psicologia [es] การออกเสียง : psicologia 0 โหวต
22/12/2012 United Arab Emirates [en] การออกเสียง : United Arab Emirates -2 โหวต
22/12/2012 corps [en] การออกเสียง : corps 0 โหวต
22/12/2012 Hawaii [en] การออกเสียง : Hawaii 0 โหวต
22/12/2012 Alberta [en] การออกเสียง : Alberta 0 โหวต
22/12/2012 Nova Scotia [en] การออกเสียง : Nova Scotia -1 โหวต
22/12/2012 Saskatchewan [en] การออกเสียง : Saskatchewan 0 โหวต
22/12/2012 Bahrain [en] การออกเสียง : Bahrain 0 โหวต
22/12/2012 Ethiopia [en] การออกเสียง : Ethiopia 0 โหวต
22/12/2012 Somalia [en] การออกเสียง : Somalia 0 โหวต
22/12/2012 Uganda [en] การออกเสียง : Uganda 1 โหวต
22/12/2012 Rwanda [en] การออกเสียง : Rwanda -2 โหวต
22/12/2012 Tanzania [en] การออกเสียง : Tanzania 0 โหวต
22/12/2012 Eritrea [en] การออกเสียง : Eritrea -1 โหวต
22/12/2012 Djibouti [en] การออกเสียง : Djibouti 0 โหวต
27/06/2012 methylenedioxymethamphetamine [en] การออกเสียง : methylenedioxymethamphetamine -2 โหวต
27/06/2012 xerosis [en] การออกเสียง : xerosis 0 โหวต
27/06/2012 xerostomia [en] การออกเสียง : xerostomia 0 โหวต
08/06/2012 betacyanin [en] การออกเสียง : betacyanin 0 โหวต