ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
07/01/2013 Benzodiazepine [en] Benzodiazepine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/12/2012 dromedary [en] dromedary การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/12/2012 Yeshua Hamashiaj [he] Yeshua Hamashiaj การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/12/2012 Manasseh [en] Manasseh การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/12/2012 Issachar [en] Issachar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/12/2012 Ephraim [en] Ephraim การออกเสียง -1คะแนนโหวต
22/12/2012 Ahab [en] Ahab การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/12/2012 bethsaida [en] bethsaida การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/12/2012 Bethesda [en] Bethesda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/12/2012 Hrothgar [en] Hrothgar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/12/2012 Ciudad Juárez [es] Ciudad Juárez การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/12/2012 psicologia [es] psicologia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/12/2012 United Arab Emirates [en] United Arab Emirates การออกเสียง -2คะแนนโหวต
22/12/2012 corps [en] corps การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/12/2012 Hawaii [en] Hawaii การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/12/2012 Alberta [en] Alberta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/12/2012 Quebec [en] Quebec การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/12/2012 Nova Scotia [en] Nova Scotia การออกเสียง -1คะแนนโหวต
22/12/2012 Saskatchewan [en] Saskatchewan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/12/2012 Bahrain [en] Bahrain การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/12/2012 Ethiopia [en] Ethiopia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/12/2012 Somalia [en] Somalia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/12/2012 Uganda [en] Uganda การออกเสียง 1คะแนนโหวต
22/12/2012 Rwanda [en] Rwanda การออกเสียง -2คะแนนโหวต
22/12/2012 Tanzania [en] Tanzania การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/12/2012 Eritrea [en] Eritrea การออกเสียง -2คะแนนโหวต
22/12/2012 Djibouti [en] Djibouti การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/06/2012 methylenedioxymethamphetamine [en] methylenedioxymethamphetamine การออกเสียง -1คะแนนโหวต
27/06/2012 xerosis [en] xerosis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/06/2012 xerostomia [en] xerostomia การออกเสียง 0คะแนนโหวต