ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/01/2013 Benzodiazepine [en] การออกเสียงคำว่า Benzodiazepine คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/12/2012 dromedary [en] การออกเสียงคำว่า dromedary คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/12/2012 Yeshua Hamashiaj [he] การออกเสียงคำว่า Yeshua Hamashiaj คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/12/2012 Manasseh [en] การออกเสียงคำว่า Manasseh คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/12/2012 Issachar [en] การออกเสียงคำว่า Issachar คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/12/2012 Ephraim [en] การออกเสียงคำว่า Ephraim คะแนนโหวต -2 คะแนน
22/12/2012 Ahab [en] การออกเสียงคำว่า Ahab คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/12/2012 bethsaida [en] การออกเสียงคำว่า bethsaida คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/12/2012 Bethesda [en] การออกเสียงคำว่า Bethesda คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/12/2012 Hrothgar [en] การออกเสียงคำว่า Hrothgar คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/12/2012 Ciudad Juárez [es] การออกเสียงคำว่า Ciudad Juárez คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/12/2012 psicologia [es] การออกเสียงคำว่า psicologia คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/12/2012 United Arab Emirates [en] การออกเสียงคำว่า United Arab Emirates คะแนนโหวต -2 คะแนน
22/12/2012 corps [en] การออกเสียงคำว่า corps คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/12/2012 Hawaii [en] การออกเสียงคำว่า Hawaii คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/12/2012 Alberta [en] การออกเสียงคำว่า Alberta คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/12/2012 Quebec [en] การออกเสียงคำว่า Quebec คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/12/2012 Nova Scotia [en] การออกเสียงคำว่า Nova Scotia คะแนนโหวต -1 คะแนน
22/12/2012 Saskatchewan [en] การออกเสียงคำว่า Saskatchewan คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/12/2012 Bahrain [en] การออกเสียงคำว่า Bahrain คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/12/2012 Ethiopia [en] การออกเสียงคำว่า Ethiopia คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/12/2012 Somalia [en] การออกเสียงคำว่า Somalia คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/12/2012 Uganda [en] การออกเสียงคำว่า Uganda คะแนนโหวต 1 คะแนน
22/12/2012 Rwanda [en] การออกเสียงคำว่า Rwanda คะแนนโหวต -2 คะแนน
22/12/2012 Tanzania [en] การออกเสียงคำว่า Tanzania คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/12/2012 Eritrea [en] การออกเสียงคำว่า Eritrea คะแนนโหวต -2 คะแนน
22/12/2012 Djibouti [en] การออกเสียงคำว่า Djibouti คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/06/2012 methylenedioxymethamphetamine [en] การออกเสียงคำว่า methylenedioxymethamphetamine คะแนนโหวต -1 คะแนน
27/06/2012 xerosis [en] การออกเสียงคำว่า xerosis คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/06/2012 xerostomia [en] การออกเสียงคำว่า xerostomia คะแนนโหวต 0 คะแนน