สมาชิก:

olfine

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ olfine

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/11/2016 medfødt [da] การออกเสียง : medfødt 0 โหวต
20/11/2016 udvider [da] การออกเสียง : udvider 0 โหวต
20/11/2016 udvidede [da] การออกเสียง : udvidede 0 โหวต
20/11/2016 udvidet [da] การออกเสียง : udvidet 0 โหวต
20/11/2016 Jette Linaa [da] การออกเสียง : Jette Linaa 0 โหวต
20/11/2016 langt væk [da] การออกเสียง : langt væk 1 โหวต
20/11/2016 Alf [da] การออกเสียง : Alf 0 โหวต
20/11/2016 Alfen [da] การออกเสียง : Alfen 0 โหวต
20/11/2016 Asger Sørensen [da] การออกเสียง : Asger Sørensen 0 โหวต
20/11/2016 være sikker på [da] การออกเสียง : være sikker på 1 โหวต
20/11/2016 betragtninger [da] การออกเสียง : betragtninger 0 โหวต
20/11/2016 landene [da] การออกเสียง : landene 0 โหวต
20/11/2016 søger efter [da] การออกเสียง : søger efter 1 โหวต
20/11/2016 delvis [da] การออกเสียง : delvis 2 โหวต
20/11/2016 udbrændt [da] การออกเสียง : udbrændt 0 โหวต
20/11/2016 Genstarter [da] การออกเสียง : Genstarter 0 โหวต
20/11/2016 grøfter [da] การออกเสียง : grøfter 0 โหวต
20/11/2016 grøfterne [da] การออกเสียง : grøfterne 0 โหวต
20/11/2016 håndtaget [da] การออกเสียง : håndtaget 0 โหวต
20/11/2016 synet [da] การออกเสียง : synet 0 โหวต
20/11/2016 Ronnie Schwartz [da] การออกเสียง : Ronnie Schwartz 0 โหวต
20/11/2016 Thrane [da] การออกเสียง : Thrane 0 โหวต
20/11/2016 zinkspand [da] การออกเสียง : zinkspand 0 โหวต
20/11/2016 snuset [da] การออกเสียง : snuset 1 โหวต
20/11/2016 snusede [da] การออกเสียง : snusede 0 โหวต
20/11/2016 køligst [da] การออกเสียง : køligst 0 โหวต
20/11/2016 køligere [da] การออกเสียง : køligere 0 โหวต
20/11/2016 kølige [da] การออกเสียง : kølige 1 โหวต
20/11/2016 trisse [da] การออกเสียง : trisse 0 โหวต
20/11/2016 danset [da] การออกเสียง : danset 0 โหวต