สมาชิก:

olfine

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ olfine

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/05/2017 skorsten [da] การออกเสียง : skorsten 0 โหวต
23/05/2017 børnehaveklasse [da] การออกเสียง : børnehaveklasse 0 โหวต
23/05/2017 slægtskab [da] การออกเสียง : slægtskab 0 โหวต
23/05/2017 afløser [da] การออกเสียง : afløser 0 โหวต
23/05/2017 dobbeltværelse [da] การออกเสียง : dobbeltværelse 0 โหวต
01/03/2017 Ragna [da] การออกเสียง : Ragna 0 โหวต
01/03/2017 vejkort [da] การออกเสียง : vejkort 0 โหวต
01/03/2017 Andreas Helgstrand [da] การออกเสียง : Andreas Helgstrand 0 โหวต
26/11/2016 Phlake [da] การออกเสียง : Phlake 0 โหวต
26/11/2016 intetsteds [da] การออกเสียง : intetsteds 0 โหวต
26/11/2016 Gerth [da] การออกเสียง : Gerth 0 โหวต
26/11/2016 Andreas Cornelius [da] การออกเสียง : Andreas Cornelius 0 โหวต
26/11/2016 strateg [da] การออกเสียง : strateg 0 โหวต
26/11/2016 middelalderligt [da] การออกเสียง : middelalderligt 0 โหวต
26/11/2016 Pernille Harder [da] การออกเสียง : Pernille Harder 0 โหวต
26/11/2016 tilstrækkelig [da] การออกเสียง : tilstrækkelig 0 โหวต
26/11/2016 bordplade [da] การออกเสียง : bordplade 0 โหวต
26/11/2016 Langs [da] การออกเสียง : Langs 0 โหวต
26/11/2016 tidsrøver [da] การออกเสียง : tidsrøver 0 โหวต
26/11/2016 distrikt [da] การออกเสียง : distrikt 0 โหวต
26/11/2016 Palle Mikkelborg [da] การออกเสียง : Palle Mikkelborg 0 โหวต
26/11/2016 oksesteg [da] การออกเสียง : oksesteg 0 โหวต
26/11/2016 boulevard [da] การออกเสียง : boulevard 0 โหวต
20/11/2016 afmærke [da] การออกเสียง : afmærke 0 โหวต
20/11/2016 overvejede [da] การออกเสียง : overvejede 0 โหวต
20/11/2016 purpur [da] การออกเสียง : purpur 0 โหวต
20/11/2016 takket [da] การออกเสียง : takket 0 โหวต
20/11/2016 ikke engang [da] การออกเสียง : ikke engang 0 โหวต
20/11/2016 begynderdansk [da] การออกเสียง : begynderdansk 0 โหวต
20/11/2016 Ågerup [da] การออกเสียง : Ågerup 0 โหวต