สมาชิก:

olfine

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ olfine

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/11/2017 noveller [da] การออกเสียง : noveller 0 โหวต
24/11/2017 iværksætterselskab [da] การออกเสียง : iværksætterselskab 0 โหวต
24/11/2017 diversitet [da] การออกเสียง : diversitet 0 โหวต
24/11/2017 overfuse [da] การออกเสียง : overfuse 0 โหวต
24/11/2017 læring [da] การออกเสียง : læring 0 โหวต
24/11/2017 overgreb [da] การออกเสียง : overgreb 0 โหวต
24/11/2017 stillads [da] การออกเสียง : stillads 0 โหวต
24/11/2017 træbræt [da] การออกเสียง : træbræt 0 โหวต
24/11/2017 digital [da] การออกเสียง : digital 0 โหวต
24/11/2017 nogle gange [da] การออกเสียง : nogle gange 0 โหวต
24/11/2017 Frist [da] การออกเสียง : Frist 0 โหวต
24/11/2017 rutinepræget [da] การออกเสียง : rutinepræget 0 โหวต
24/11/2017 rutine [da] การออกเสียง : rutine 0 โหวต
24/11/2017 jobtilbud [da] การออกเสียง : jobtilbud 0 โหวต
24/11/2017 det er fint [da] การออกเสียง : det er fint 0 โหวต
24/11/2017 efterforske [da] การออกเสียง : efterforske 0 โหวต
24/11/2017 terrorangreb [da] การออกเสียง : terrorangreb 0 โหวต
24/11/2017 Penneskaft [da] การออกเสียง : Penneskaft 0 โหวต
24/11/2017 grel [da] การออกเสียง : grel 0 โหวต
24/11/2017 tømreren [da] การออกเสียง : tømreren 0 โหวต
24/11/2017 forstander [da] การออกเสียง : forstander 0 โหวต
24/11/2017 afregne med tjeneren [da] การออกเสียง : afregne med tjeneren 0 โหวต
24/11/2017 modul [da] การออกเสียง : modul 0 โหวต
24/11/2017 hverdagsliv [da] การออกเสียง : hverdagsliv 0 โหวต
24/11/2017 vi ses [da] การออกเสียง : vi ses 0 โหวต
24/11/2017 dyppepenne [da] การออกเสียง : dyppepenne 0 โหวต
24/11/2017 kalligrafispidser [da] การออกเสียง : kalligrafispidser 0 โหวต
24/11/2017 fjerpen [da] การออกเสียง : fjerpen 0 โหวต
24/11/2017 Gaveæske [da] การออกเสียง : Gaveæske 0 โหวต
23/05/2017 pungulv [da] การออกเสียง : pungulv 0 โหวต