ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/10/2018 Fini Henriques [da] การออกเสียง : Fini Henriques 0 โหวต
03/10/2018 metallisk [da] การออกเสียง : metallisk 0 โหวต
03/10/2018 forevige [da] การออกเสียง : forevige 0 โหวต
03/10/2018 avantgardistisk [da] การออกเสียง : avantgardistisk 0 โหวต
03/10/2018 togbus [da] การออกเสียง : togbus 0 โหวต
03/10/2018 strå [da] การออกเสียง : strå 0 โหวต
03/10/2018 luge [da] การออกเสียง : luge 0 โหวต
03/10/2018 forlovelse [da] การออกเสียง : forlovelse 1 โหวต
31/07/2018 frem og tilbage [da] การออกเสียง : frem og tilbage 0 โหวต
31/07/2018 Min oldemor fylder år i morgen. [da] การออกเสียง : Min oldemor fylder år i morgen. 0 โหวต
31/07/2018 har travlt med [da] การออกเสียง : har travlt med 0 โหวต
31/07/2018 have ret [da] การออกเสียง : have ret 0 โหวต
31/07/2018 tæt ved [da] การออกเสียง : tæt ved 0 โหวต
31/07/2018 slide op [da] การออกเสียง : slide op 0 โหวต
31/07/2018 af den grund [da] การออกเสียง : af den grund 0 โหวต
31/07/2018 fint klaret! [da] การออกเสียง : fint klaret! 0 โหวต
31/07/2018 Har du lyst til at komme forbi i aften? [da] การออกเสียง : Har du lyst til at komme forbi i aften? 0 โหวต
31/07/2018 komme forbi [da] การออกเสียง : komme forbi 0 โหวต
31/07/2018 Søren Peder Lauritz Sørensen [da] การออกเสียง : Søren Peder Lauritz Sørensen 0 โหวต
31/07/2018 luftperspektiv [da] การออกเสียง : luftperspektiv 0 โหวต
31/07/2018 afkoble [da] การออกเสียง : afkoble 0 โหวต
31/07/2018 skævhed [da] การออกเสียง : skævhed 0 โหวต
31/07/2018 tilskyndelse [da] การออกเสียง : tilskyndelse 0 โหวต
31/07/2018 udskyde [da] การออกเสียง : udskyde 0 โหวต
31/07/2018 agere [da] การออกเสียง : agere 0 โหวต
31/07/2018 Thomas Søndergård [da] การออกเสียง : Thomas Søndergård 0 โหวต
31/07/2018 køkken [da] การออกเสียง : køkken 1 โหวต
24/11/2017 Spodsbjerg [da] การออกเสียง : Spodsbjerg 0 โหวต
24/11/2017 Hva' så? [da] การออกเสียง : Hva' så? 0 โหวต
24/11/2017 utilstedelig [da] การออกเสียง : utilstedelig 0 โหวต