สมาชิก:

olfine

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ olfine

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/07/2018 tilskyndelse [da] การออกเสียง : tilskyndelse 0 โหวต
31/07/2018 udskyde [da] การออกเสียง : udskyde 0 โหวต
31/07/2018 agere [da] การออกเสียง : agere 0 โหวต
31/07/2018 Thomas Søndergård [da] การออกเสียง : Thomas Søndergård 0 โหวต
31/07/2018 køkken [da] การออกเสียง : køkken 1 โหวต
24/11/2017 Spodsbjerg [da] การออกเสียง : Spodsbjerg 0 โหวต
24/11/2017 utilstedelig [da] การออกเสียง : utilstedelig 0 โหวต
24/11/2017 nappe [da] การออกเสียง : nappe 0 โหวต
24/11/2017 knaser [da] การออกเสียง : knaser 0 โหวต
24/11/2017 udspring [da] การออกเสียง : udspring 0 โหวต
24/11/2017 parterapi [da] การออกเสียง : parterapi 0 โหวต
24/11/2017 byger [da] การออกเสียง : byger 0 โหวต
24/11/2017 Erik Glipping [da] การออกเสียง : Erik Glipping 0 โหวต
24/11/2017 Kakerlak [da] การออกเสียง : Kakerlak 0 โหวต
24/11/2017 udskiftning [da] การออกเสียง : udskiftning 0 โหวต
24/11/2017 udvendig [da] การออกเสียง : udvendig 0 โหวต
24/11/2017 opspænding [da] การออกเสียง : opspænding 0 โหวต
24/11/2017 udbudt [da] การออกเสียง : udbudt 0 โหวต
24/11/2017 udbød [da] การออกเสียง : udbød 0 โหวต
24/11/2017 præventiv [da] การออกเสียง : præventiv 0 โหวต
24/11/2017 Nicolai Jørgensen [da] การออกเสียง : Nicolai Jørgensen 0 โหวต
24/11/2017 udbyde [da] การออกเสียง : udbyde 0 โหวต
24/11/2017 amok [da] การออกเสียง : amok 0 โหวต
24/11/2017 hære [da] การออกเสียง : hære 0 โหวต
24/11/2017 hvad kan jeg hjælpe med? [da] การออกเสียง : hvad kan jeg hjælpe med? 0 โหวต
24/11/2017 trævle [da] การออกเสียง : trævle 0 โหวต
24/11/2017 rundet [da] การออกเสียง : rundet 0 โหวต
24/11/2017 ukontrolleret [da] การออกเสียง : ukontrolleret 0 โหวต
24/11/2017 ørering [da] การออกเสียง : ørering 0 โหวต
24/11/2017 hverdagslivet [da] การออกเสียง : hverdagslivet 0 โหวต