สมาชิก:

olfine

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ olfine

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/10/2018 afdække [da] การออกเสียง : afdække 0 โหวต
04/10/2018 belæg [da] การออกเสียง : belæg 0 โหวต
04/10/2018 uregerlig [da] การออกเสียง : uregerlig 0 โหวต
04/10/2018 årsværk [da] การออกเสียง : årsværk 0 โหวต
04/10/2018 Michael Birkjær [da] การออกเสียง : Michael Birkjær 0 โหวต
04/10/2018 opildne [da] การออกเสียง : opildne 0 โหวต
04/10/2018 facade [da] การออกเสียง : facade 0 โหวต
04/10/2018 fyldig [da] การออกเสียง : fyldig 0 โหวต
04/10/2018 nedbrydelighed [da] การออกเสียง : nedbrydelighed 0 โหวต
04/10/2018 Hævd [da] การออกเสียง : Hævd 0 โหวต
04/10/2018 særskilt [da] การออกเสียง : særskilt 1 โหวต
04/10/2018 kerneområde [da] การออกเสียง : kerneområde 0 โหวต
04/10/2018 Kriminalsagen [da] การออกเสียง : Kriminalsagen 0 โหวต
04/10/2018 Københavns Drengekor [da] การออกเสียง : Københavns Drengekor 0 โหวต
04/10/2018 rækkevidde [da] การออกเสียง : rækkevidde 0 โหวต
04/10/2018 Stærekassen [da] การออกเสียง : Stærekassen 0 โหวต
04/10/2018 Egon Olsens Vej [da] การออกเสียง : Egon Olsens Vej 0 โหวต
04/10/2018 Fini Henriques [da] การออกเสียง : Fini Henriques 0 โหวต
04/10/2018 metallisk [da] การออกเสียง : metallisk 0 โหวต
04/10/2018 forevige [da] การออกเสียง : forevige 0 โหวต
04/10/2018 avantgardistisk [da] การออกเสียง : avantgardistisk 0 โหวต
04/10/2018 togbus [da] การออกเสียง : togbus 0 โหวต
04/10/2018 strå [da] การออกเสียง : strå 0 โหวต
04/10/2018 luge [da] การออกเสียง : luge 0 โหวต
04/10/2018 forlovelse [da] การออกเสียง : forlovelse 1 โหวต
31/07/2018 komme forbi [da] การออกเสียง : komme forbi 0 โหวต
31/07/2018 Søren Peder Lauritz Sørensen [da] การออกเสียง : Søren Peder Lauritz Sørensen 0 โหวต
31/07/2018 luftperspektiv [da] การออกเสียง : luftperspektiv 0 โหวต
31/07/2018 afkoble [da] การออกเสียง : afkoble 0 โหวต
31/07/2018 skævhed [da] การออกเสียง : skævhed 0 โหวต