สมาชิก:

olfine

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ olfine

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/10/2018 latterliggørelse [da] การออกเสียง : latterliggørelse 0 โหวต
20/10/2018 fangen [da] การออกเสียง : fangen 0 โหวต
20/10/2018 Høvl [da] การออกเสียง : Høvl 0 โหวต
20/10/2018 hydraulisk [da] การออกเสียง : hydraulisk 0 โหวต
20/10/2018 mytologisk [da] การออกเสียง : mytologisk 0 โหวต
20/10/2018 Indhente [da] การออกเสียง : Indhente 0 โหวต
20/10/2018 skældud [da] การออกเสียง : skældud 0 โหวต
20/10/2018 åndsfraværende [da] การออกเสียง : åndsfraværende 0 โหวต
20/10/2018 foran dem [da] การออกเสียง : foran dem 0 โหวต
20/10/2018 generne [da] การออกเสียง : generne 0 โหวต
20/10/2018 forblive [da] การออกเสียง : forblive 0 โหวต
20/10/2018 fejhed [da] การออกเสียง : fejhed 0 โหวต
20/10/2018 nattergalen [da] การออกเสียง : nattergalen 0 โหวต
20/10/2018 latterligt [da] การออกเสียง : latterligt 0 โหวต
20/10/2018 spærrede [da] การออกเสียง : spærrede 0 โหวต
20/10/2018 fængslingskendelse [da] การออกเสียง : fængslingskendelse 0 โหวต
20/10/2018 hengivenhed [da] การออกเสียง : hengivenhed 0 โหวต
20/10/2018 domsafsigelse [da] การออกเสียง : domsafsigelse 0 โหวต
20/10/2018 endegyldigt [da] การออกเสียง : endegyldigt 0 โหวต
20/10/2018 iøjnefaldende [da] การออกเสียง : iøjnefaldende 0 โหวต
20/10/2018 udlægning [da] การออกเสียง : udlægning 0 โหวต
20/10/2018 endegyldig [da] การออกเสียง : endegyldig 0 โหวต
20/10/2018 gedeost [da] การออกเสียง : gedeost 0 โหวต
20/10/2018 sondering [da] การออกเสียง : sondering 0 โหวต
20/10/2018 polygam [da] การออกเสียง : polygam 0 โหวต
20/10/2018 sidegang [da] การออกเสียง : sidegang 0 โหวต
20/10/2018 fleksitar [da] การออกเสียง : fleksitar 0 โหวต
04/10/2018 bomstille [da] การออกเสียง : bomstille 0 โหวต
04/10/2018 Lars Hedegaard [da] การออกเสียง : Lars Hedegaard 0 โหวต
04/10/2018 udmelding [da] การออกเสียง : udmelding 0 โหวต