สมาชิก:

olfine

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ olfine

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/09/2016 flink [da] การออกเสียง : flink 0 โหวต
29/09/2016 Falster [da] การออกเสียง : Falster 0 โหวต
29/09/2016 underlig [da] การออกเสียง : underlig 1 โหวต
29/09/2016 og [da] การออกเสียง : og 0 โหวต
29/09/2016 døde røde rødøjede rådne røgede ørreder [da] การออกเสียง : døde røde rødøjede rådne røgede ørreder 0 โหวต
29/09/2016 [da] การออกเสียง : gå 1 โหวต
29/09/2016 Fyn [da] การออกเสียง : Fyn 0 โหวต
29/09/2016 pige [da] การออกเสียง : pige 1 โหวต
29/09/2016 kvinden [da] การออกเสียง : kvinden 0 โหวต
29/09/2016 udtale [da] การออกเสียง : udtale 0 โหวต
29/09/2016 agern [da] การออกเสียง : agern 0 โหวต
29/09/2016 drengen [da] การออกเสียง : drengen 0 โหวต
29/09/2016 kvinde [da] การออกเสียง : kvinde 1 โหวต
29/09/2016 brand [da] การออกเสียง : brand 1 โหวต
29/09/2016 sæson [da] การออกเสียง : sæson 1 โหวต
29/09/2016 let [da] การออกเสียง : let 0 โหวต
29/09/2016 ben [da] การออกเสียง : ben 0 โหวต
29/09/2016 arm [da] การออกเสียง : arm 1 โหวต
29/09/2016 manden [da] การออกเสียง : manden 0 โหวต
29/09/2016 mand [da] การออกเสียง : mand 0 โหวต
29/09/2016 kameraet [da] การออกเสียง : kameraet 1 โหวต
29/09/2016 hun [da] การออกเสียง : hun 0 โหวต
29/09/2016 æble [da] การออกเสียง : æble 1 โหวต
29/09/2016 drikker [da] การออกเสียง : drikker 0 โหวต
29/09/2016 vand [da] การออกเสียง : vand 1 โหวต
29/09/2016 pisk [da] การออกเสียง : pisk 0 โหวต
29/09/2016 skyr [da] การออกเสียง : skyr 1 โหวต
29/09/2016 Brugsen [da] การออกเสียง : Brugsen 0 โหวต
29/09/2016 Trentemøller [da] การออกเสียง : Trentemøller 0 โหวต
29/09/2016 Hovedbanegården [da] การออกเสียง : Hovedbanegården 0 โหวต