สมาชิก:

olfine

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ olfine

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี ฟังเสียง รายการโหวต
20/10/2018 Forstyrrer jeg? [da] การออกเสียง : Forstyrrer jeg? 0 โหวต
20/10/2018 en gang i mellem [da] การออกเสียง : en gang i mellem 0 โหวต
20/10/2018 Det blev for meget med al den dansen rundt [da] การออกเสียง : Det blev for meget med al den dansen rundt 0 โหวต
20/10/2018 løbe af sporet [da] การออกเสียง : løbe af sporet 0 โหวต
20/10/2018 Ha' det sjovt! [da] การออกเสียง : Ha' det sjovt! 0 โหวต
20/10/2018 ikke spor [da] การออกเสียง : ikke spor 0 โหวต
20/10/2018 manglede tilstedeværelse [da] การออกเสียง : manglede tilstedeværelse 0 โหวต
20/10/2018 ved et uheld [da] การออกเสียง : ved et uheld 0 โหวต
20/10/2018 få fat i [da] การออกเสียง : få fat i 0 โหวต
20/10/2018 slå i stykker [da] การออกเสียง : slå i stykker 0 โหวต
20/10/2018 du hedder [da] การออกเสียง : du hedder 0 โหวต
20/10/2018 Betyd! [da] การออกเสียง : Betyd! 0 โหวต
20/10/2018 jeg har virkelig trådt i spinaten! [da] การออกเสียง : jeg har virkelig trådt i spinaten! 0 โหวต
31/07/2018 frem og tilbage [da] การออกเสียง : frem og tilbage 0 โหวต
31/07/2018 Min oldemor fylder år i morgen. [da] การออกเสียง : Min oldemor fylder år i morgen. 0 โหวต
31/07/2018 har travlt med [da] การออกเสียง : har travlt med 0 โหวต
31/07/2018 have ret [da] การออกเสียง : have ret 0 โหวต
31/07/2018 tæt ved [da] การออกเสียง : tæt ved 0 โหวต
31/07/2018 slide op [da] การออกเสียง : slide op 0 โหวต
31/07/2018 af den grund [da] การออกเสียง : af den grund 0 โหวต
31/07/2018 fint klaret! [da] การออกเสียง : fint klaret! 0 โหวต
31/07/2018 Har du lyst til at komme forbi i aften? [da] การออกเสียง : Har du lyst til at komme forbi i aften? 0 โหวต
24/11/2017 Hva' så? [da] การออกเสียง : Hva' så? 0 โหวต
24/11/2017 på kryds og tværs [da] การออกเสียง : på kryds og tværs 1 โหวต
24/11/2017 Jeg kan faktisk lide det. [da] การออกเสียง : Jeg kan faktisk lide det. 0 โหวต
24/11/2017 have vindue ud til torvet [da] การออกเสียง : have vindue ud til torvet 0 โหวต
23/05/2017 Min søn går i børnehaveklasse [da] การออกเสียง : Min søn går i børnehaveklasse 0 โหวต
23/05/2017 Hvem skal være afløser for Ulla i aften? [da] การออกเสียง : Hvem skal være afløser for Ulla i aften? 0 โหวต
23/05/2017 Kunne vi bestille et dobbeltværelse? [da] การออกเสียง : Kunne vi bestille et dobbeltværelse? 0 โหวต
26/11/2016 Man skal tilsætte en tilstrækkelig mængde smør. [da] การออกเสียง : Man skal tilsætte en tilstrækkelig mængde smør. 0 โหวต