สมาชิก:

olfine

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ olfine

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
10/07/2010 hollandsk [da] การออกเสียง : hollandsk 0 โหวต
10/07/2010 hollænder [da] การออกเสียง : hollænder 0 โหวต
10/07/2010 belgisk [da] การออกเสียง : belgisk 0 โหวต
10/07/2010 flamsk [da] การออกเสียง : flamsk 0 โหวต
10/07/2010 færøsk [da] การออกเสียง : færøsk 0 โหวต
10/07/2010 grønlandsk [da] การออกเสียง : grønlandsk 0 โหวต
10/07/2010 amerikansk [da] การออกเสียง : amerikansk 0 โหวต
10/07/2010 amerikaner [da] การออกเสียง : amerikaner 0 โหวต
10/07/2010 canadisk [da] การออกเสียง : canadisk 0 โหวต
10/07/2010 canadier [da] การออกเสียง : canadier 0 โหวต
10/07/2010 italiensk [da] การออกเสียง : italiensk 0 โหวต
10/07/2010 Italiener [da] การออกเสียง : Italiener 0 โหวต
10/07/2010 schweizisk [da] การออกเสียง : schweizisk 0 โหวต
10/07/2010 rætoromansk [da] การออกเสียง : rætoromansk 0 โหวต
10/07/2010 slovensk [da] การออกเสียง : slovensk 0 โหวต
10/07/2010 slovener [da] การออกเสียง : slovener 0 โหวต
10/07/2010 kroatisk [da] การออกเสียง : kroatisk 0 โหวต
10/07/2010 kroat [da] การออกเสียง : kroat 0 โหวต
10/07/2010 græsk [da] การออกเสียง : græsk 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/07/2010 græker [da] การออกเสียง : græker 0 โหวต
10/07/2010 ukrainsk [da] การออกเสียง : ukrainsk 0 โหวต
10/07/2010 ukrainer [da] การออกเสียง : ukrainer 0 โหวต
10/07/2010 karelsk [da] การออกเสียง : karelsk 0 โหวต
10/07/2010 livisk [da] การออกเสียง : livisk 0 โหวต
10/07/2010 kasjubisk [da] การออกเสียง : kasjubisk 0 โหวต
10/07/2010 sorbisk [da] การออกเสียง : sorbisk 0 โหวต
10/07/2010 tjekkisk [da] การออกเสียง : tjekkisk 0 โหวต
10/07/2010 slovakisk [da] การออกเสียง : slovakisk 0 โหวต
10/07/2010 tjekke [da] การออกเสียง : tjekke 0 โหวต
10/07/2010 rumæner [da] การออกเสียง : rumæner 0 โหวต