สมาชิก:

olfine

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ olfine

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
11/07/2010 Thai [da] การออกเสียง : Thai 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/07/2010 thailandsk [da] การออกเสียง : thailandsk 0 โหวต
10/07/2010 Brasilien [da] การออกเสียง : Brasilien 0 โหวต
10/07/2010 Uruguay [da] การออกเสียง : Uruguay 0 โหวต
10/07/2010 Paraguay [da] การออกเสียง : Paraguay 0 โหวต
10/07/2010 Chile [da] การออกเสียง : Chile 0 โหวต
10/07/2010 Argentina [da] การออกเสียง : Argentina 0 โหวต
10/07/2010 Ildlandet [da] การออกเสียง : Ildlandet 0 โหวต
10/07/2010 Patagonien [da] การออกเสียง : Patagonien 0 โหวต
10/07/2010 Amazonas [da] การออกเสียง : Amazonas 0 โหวต
10/07/2010 jungle [da] การออกเสียง : jungle 0 โหวต
10/07/2010 Colombia [da] การออกเสียง : Colombia 0 โหวต
10/07/2010 Ecuador [da] การออกเสียง : Ecuador 0 โหวต
10/07/2010 Flandern [da] การออกเสียง : Flandern 0 โหวต
10/07/2010 frisisk [da] การออกเสียง : frisisk 0 โหวต
10/07/2010 nordfrisisk [da] การออกเสียง : nordfrisisk 0 โหวต
10/07/2010 nordfriser [da] การออกเสียง : nordfriser 0 โหวต
10/07/2010 friser [da] การออกเสียง : friser 0 โหวต
10/07/2010 islænder [da] การออกเสียง : islænder 0 โหวต
10/07/2010 Svejts [da] การออกเสียง : Svejts 0 โหวต
10/07/2010 svejtsisk [da] การออกเสียง : svejtsisk 0 โหวต
10/07/2010 dansker [da] การออกเสียง : dansker 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/07/2010 islænding [da] การออกเสียง : islænding 0 โหวต
10/07/2010 ester [da] การออกเสียง : ester 0 โหวต
10/07/2010 lettisk [da] การออกเสียง : lettisk 0 โหวต
10/07/2010 Lette [da] การออกเสียง : Lette 0 โหวต
10/07/2010 litauisk [da] การออกเสียง : litauisk 0 โหวต
10/07/2010 Litauer [da] การออกเสียง : Litauer 0 โหวต
10/07/2010 hviderussisk [da] การออกเสียง : hviderussisk 0 โหวต
10/07/2010 hviderusser [da] การออกเสียง : hviderusser 0 โหวต