ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
25/11/2016 Mobilen er blevet en tidsrøver i manges liv. [da] การออกเสียง : Mobilen er blevet en tidsrøver i manges liv. 0 โหวต
25/11/2016 Til festen blev der serveret gammeldags oksesteg. [da] การออกเสียง : Til festen blev der serveret gammeldags oksesteg. 0 โหวต
20/11/2016 De overvejede at tage på skiferie til Norge. [da] การออกเสียง : De overvejede at tage på skiferie til Norge. 0 โหวต
20/11/2016 De sagde ikke engang farvel, efter vi var blevet uvenner. [da] การออกเสียง : De sagde ikke engang farvel, efter vi var blevet uvenner. โดย muugi
20/11/2016 Studiestræde [da] การออกเสียง : Studiestræde 0 โหวต
20/11/2016 Tjo, overordnet set er det da meget fint. [da] การออกเสียง : Tjo, overordnet set er det da meget fint. 0 โหวต
20/11/2016 Alt tydede på, hjemmeholdet ville vinde. [da] การออกเสียง : Alt tydede på, hjemmeholdet ville vinde. 0 โหวต
20/11/2016 Iveren var ikke til at skjule! [da] การออกเสียง : Iveren var ikke til at skjule! 0 โหวต
20/11/2016 De sagde, hans talent var medfødt. [da] การออกเสียง : De sagde, hans talent var medfødt. 0 โหวต
20/11/2016 Sidste år udvidede de deres sortiment betydeligt. [da] การออกเสียง : Sidste år udvidede de deres sortiment betydeligt. 0 โหวต
20/11/2016 De har udvidet deres sortiment. [da] การออกเสียง : De har udvidet deres sortiment. 0 โหวต
20/11/2016 Vi skal meget langt væk på ferie. [da] การออกเสียง : Vi skal meget langt væk på ferie. 0 โหวต
20/11/2016 Min veninde Bolette kender jeg fra folkeskolen. [da] การออกเสียง : Min veninde Bolette kender jeg fra folkeskolen. 0 โหวต
05/10/2016 mŕtva [sk] การออกเสียง : mŕtva โดย missevo
02/10/2016 Štôla [sk] การออกเสียง : Štôla โดย missevo
28/09/2016 Kan du kaste bolden over til mig? [da] การออกเสียง : Kan du kaste bolden over til mig? 0 โหวต
28/09/2016 De bruger den ikke hver dag. [da] การออกเสียง : De bruger den ikke hver dag. 0 โหวต
28/09/2016 Jeg har tør hud på hænderne. [da] การออกเสียง : Jeg har tør hud på hænderne. 0 โหวต
28/09/2016 Hun hedder Christensen til efternavn. [da] การออกเสียง : Hun hedder Christensen til efternavn. 0 โหวต
28/09/2016 Vindmøller leverer vedvarende energi. [da] การออกเสียง : Vindmøller leverer vedvarende energi. โดย stjerneidioten
28/09/2016 Bilen var blevet snavset efter den lange køretur. [da] การออกเสียง : Bilen var blevet snavset efter den lange køretur. 1 โหวต
28/09/2016 Gedser ligger på Falster. [da] การออกเสียง : Gedser ligger på Falster. 0 โหวต
28/09/2016 Gå lige ud! [da] การออกเสียง : Gå lige ud! 0 โหวต
28/09/2016 Odense ligger på Fyn. [da] การออกเสียง : Odense ligger på Fyn. 0 โหวต
28/09/2016 Kan du udtale ordet? [da] การออกเสียง : Kan du udtale ordet? 0 โหวต
28/09/2016 Der havde været brand på skolen. [da] การออกเสียง : Der havde været brand på skolen. โดย Nixos
28/09/2016 Det er en ret let opgave. [da] การออกเสียง : Det er en ret let opgave. 0 โหวต
28/09/2016 Kan du stå på ét ben? [da] การออกเสียง : Kan du stå på ét ben? 0 โหวต
28/09/2016 Han havde ondt i venstre arm. [da] การออกเสียง : Han havde ondt i venstre arm. 0 โหวต
28/09/2016 Æble starter med æ. [da] การออกเสียง : Æble starter med æ. 0 โหวต