ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
22/08/2014 normcore [en] normcore การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2014 Byram Drive [en] Byram Drive การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2014 fanning [en] fanning การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2011 echoic [en] echoic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2011 Mullany [en] Mullany การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2011 frazil [en] frazil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2011 Snarf [en] Snarf การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/12/2010 Louise Lombard [en] Louise Lombard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/12/2010 Richard Hannay [en] Richard Hannay การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/12/2010 John Buchan [en] John Buchan การออกเสียง -1คะแนนโหวต
30/12/2010 rootedness [en] rootedness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/12/2010 ruddiness [en] ruddiness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/12/2010 remunerative [en] remunerative การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/12/2010 gigantism [en] gigantism การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/12/2010 James Matthew Barrie [en] James Matthew Barrie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/12/2010 vellicate [en] vellicate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/12/2010 FMEA [en] FMEA การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/12/2010 bead tree [en] bead tree การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/12/2010 coracoid [en] coracoid การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/12/2010 trepanned [en] trepanned การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/12/2010 Reginald Fessenden [en] Reginald Fessenden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/12/2010 Corcoran [en] Corcoran การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/12/2010 factious [en] factious การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/12/2010 Intraosseous [en] Intraosseous การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/12/2010 defensiveness [en] defensiveness การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/12/2010 boogied [en] boogied การออกเสียง -1คะแนนโหวต
29/12/2010 supervised [en] supervised การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/12/2010 Alfred Lunt [en] Alfred Lunt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/12/2010 sentenced [en] sentenced การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/12/2010 putrescent [en] putrescent การออกเสียง 0คะแนนโหวต