ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
22/08/2014 normcore [en] การออกเสียงคำว่า normcore คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2014 Byram Drive [en] การออกเสียงคำว่า Byram Drive คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2014 fanning [en] การออกเสียงคำว่า fanning คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2011 echoic [en] การออกเสียงคำว่า echoic คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2011 Mullany [en] การออกเสียงคำว่า Mullany คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2011 frazil [en] การออกเสียงคำว่า frazil คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2011 Snarf [en] การออกเสียงคำว่า Snarf คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/12/2010 Louise Lombard [en] การออกเสียงคำว่า Louise Lombard คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/12/2010 Richard Hannay [en] การออกเสียงคำว่า Richard Hannay คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/12/2010 John Buchan [en] การออกเสียงคำว่า John Buchan คะแนนโหวต -1 คะแนน
30/12/2010 rootedness [en] การออกเสียงคำว่า rootedness คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/12/2010 ruddiness [en] การออกเสียงคำว่า ruddiness คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/12/2010 remunerative [en] การออกเสียงคำว่า remunerative คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/12/2010 gigantism [en] การออกเสียงคำว่า gigantism คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/12/2010 James Matthew Barrie [en] การออกเสียงคำว่า James Matthew Barrie คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/12/2010 vellicate [en] การออกเสียงคำว่า vellicate คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/12/2010 FMEA [en] การออกเสียงคำว่า FMEA คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/12/2010 bead tree [en] การออกเสียงคำว่า bead tree คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/12/2010 coracoid [en] การออกเสียงคำว่า coracoid คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/12/2010 trepanned [en] การออกเสียงคำว่า trepanned คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/12/2010 Reginald Fessenden [en] การออกเสียงคำว่า Reginald Fessenden คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/12/2010 Corcoran [en] การออกเสียงคำว่า Corcoran คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/12/2010 factious [en] การออกเสียงคำว่า factious คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/12/2010 Intraosseous [en] การออกเสียงคำว่า Intraosseous คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/12/2010 defensiveness [en] การออกเสียงคำว่า defensiveness คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/12/2010 boogied [en] การออกเสียงคำว่า boogied คะแนนโหวต -1 คะแนน
29/12/2010 supervised [en] การออกเสียงคำว่า supervised คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/12/2010 Alfred Lunt [en] การออกเสียงคำว่า Alfred Lunt คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/12/2010 sentenced [en] การออกเสียงคำว่า sentenced คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/12/2010 putrescent [en] การออกเสียงคำว่า putrescent คะแนนโหวต 0 คะแนน