ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/05/2013 1810 [es] การออกเสียงคำว่า 1810 คะแนนโหวต 0 คะแนน